Hankkeet hallinnassa kaikissa tilanteissa

Vuosi 2020 tarkoitti toiminnassamme muun muassa vahvaa digiloikkaa: työskentely muuttui etätyöskentelyksi ja uusien ohjelmistojen laajamittaisen käytön myötä ajantasaisen tiedon saatavuus korostui. Kokemukset sähköisten työvälineiden laajemmasta hyödyntämisestä olivat pääosin myönteisiä, pelisääntöjä pandemian jälkeiselle ajallekin on jo mietitty. Toinen esimerkki sopeutumisesta poikkeusoloihin oli Big Room -toimintaan kehitetty hybridimalli, jossa osa henkilöistä on läsnä ja osa etäyhteyksien päässä.

Kipukohtiakin löytyi. Esimerkiksi työmaavalvontaa, perehdyttämistä ja kehitystehtäviä oli hankala suorittaa etänä. Myös epävirallisen kanssakäymisen ja tiedonvaihdon, ns. kahvihuonekeskustelun, puuttuminen koettiin puutteeksi.

Työmailla konkreettisia, pandemian aiheuttamia muutoksia olivat esimerkiksi työaikojen porrastukset, sosiaalitilojen lisäykset, käsihygienian parantaminen, maskipakko ja suojaetäisyydet. Suurilta altistumis- tai tartuntamääriltä työmailla on vältytty.

Yhteistyö HUSin organisaation sisällä on pandemian aikana tiivistynyt. Yhtiön osaamiselle on erikoisjärjestelyjen vuoksi ollut tarvetta monessa paikassa. Esimerkiksi tietoa tehohoitoon soveltuvien tilojen määristä, sijoituksista ja teknisistä ratkaisuista tarvittiin pandemian alkuvaiheessa. Eri yksikkömme olivat aktiivisesti mukana myös varasairaalan suunnittelussa ja valmistelussa.

Yksikön liikevaihto vuonna 2020 oli 140,5 miljoonaa euroa (2019: 120,1 miljoonaa euroa). Kasvua selittää, että suuret rakennusinvestoinnit ovat HUSin investointiohjelmassa vuosien varrella kasvaneet. Tällä hetkellä investointiohjelman taso on Siltasairaalahankkeen vuoksi ennätyksellisen korkea. Myös yksikön tulos oli ennätyksellinen, sillä esimerkiksi koulutuksia sekä muita tilaisuuksia ja hankintoja jouduttiin peruuttamaan.

Yksikön työntekijämäärä oli vuoden lopussa 34 henkilöä (2019: 30). Investointiohjelman kasvu vaikuttaa resurssitarvetta lisäävästi. Lähivuosien henkilömäärän tarve ammattiryhmittäin on arvioitu yksikön rekrytointi- ja resursointisuunnitelmassa.

Lähivuosien tavoitteena on parantaa tiedolla johtamista. Se edellyttää hankkeissa entistä tarkempaa tilannetiedon luomista ja hallintaa. Kehitystehtäviin kuuluvat myös tiedon analysointi ja hyödyntäminen työprosessien kehittämisessä sekä raportoinnin muuttaminen automaattisemmaksi.

Valmistuneet hankkeet 2020:

 • Jorvin sairaalan apteekin uudet tilat
 • Jorvin sairaalan entisen päivystysalueen peruskorjaus poliklinikkatiloiksi
 • Porvoon sairaalan osastotilojen muutos psykiatrian tarpeisiin
 • Hyvinkään sairaalan CCU-tilat
 • Hyvinkään sairaalan B-osan väistötilojen rakentaminen
 • Lohjan sairaalan päivystysalueen muutostyöt
 • Niemenmäkeen kaksi uutta kerrostaloa henkilöstöasunnoille

Rakennusvaiheessa olevat hankkeet 2020:

 • Siltasairaalan rakentaminen
 • Puistosairaalan peruskorjaus
 • Syöpätautien klinikan matalan osan peruskorjaus
 • Syöpätautien klinikan uusi muuntamo
 • Meilahden väestönsuojan pukutilojen peruskorjaus
 • Naistenklinikan C-osan osastotilojen peruskorjaus
 • Jorvin sairaalan K-leikkausosaston ja alapuolisten tilojen peruskorjaus

RAKENNUTTAMISPALVELUT
140,5 M€

YKSIKÖN LIIKEVAIHTO 2020

RAKENNUTTAMISYKSIKÖN TUNNUSLUKUJA

Carl Sirén, rakennuttamisjohtaja
HUSin vuosi vuodelta kasvaneiden rakennus-hankkeiden projektinjohtotehtävät pystyttiin hallitsemaan myös vuoden 2020 poikkeusoloissa. Tästä on osoituksena aikataulujen ja kustannusten pitävyys pandemiasta huolimatta..