Turva varmistet­tava riskittömästi

Turvapalvelut osallistui esimerkiksi tartuntatautitilanteen edellyttämien, kulunhallintaan ja muihin turvallisuusjärjestelyihin liittyvien muutosten suunnitteluun. Sairaaloiden vierailukiellot toivat uusia toimintamalleja henkilöiden kulunohjaukseen. Ovia suljettiin ja kulkureitit suunniteltiin tarkemmin. Vaikka olemassa oleva sähköinen kulunvalvonta auttoikin, ohjeistuksen ja opastuksen tarve eri kohteissa kasvoi.

Samoin Turvapalvelut osallistui P2-pysäköintilaitokseen sijoittuvan varasairaalan suunnitteluun.

Lisäarvonsa ja kustannustehokkuutensa osoittaneen turvavalvomon toimintaprosesseja parannettiin edelleen. Vartijoita koulutettiin laajemmin turvavalvomon toimintaan. Haartmanin sairaalan kulunvalvontajärjestelmä yhtenäistettiin Meilahden alueen järjestelmään.

Käytännön tasolla vartijoiden toiminta osastoilla pysyi ennallaan: suojautuminen on jo aikaisemminkin kuulunut osana vartijoiden toimintamalliin. Pandemian vuoksi suojautuminen korostui.

Käytännön tasolla vartijoiden toiminta osastoilla pysyi ennallaan: suojautuminen on jo aikaisemminkin kuulunut osana vartijoiden toimintamalliin.

Lisääntyneestä riskistä huolimatta vartijat ovat selviytyneet tehtävistään poikkeustilanteessa hyvin.

Hoitohenkilökunnan ja potilaiden koskemattomuuden turvaamisen eli operatiivisen vartioinnin luokan 1 järjestystehtäviä oli vuonna 2020 yhteensä 7347 kappaletta (2019: 7119).

Vartijoiden toiminta hälytystilanteissa toi mukanaan tartuntariskin. Toistaiseksi riski ei ole kuitenkaan laajemmin toteutunut. Samalla ilmeni toiminnan haavoittuvuus: omien vartijoiden määrä olisi pahimmassa tapauksessa ollut rajallinen. Muutamissa tapauksissa jouduttiinkin turvautumaan ostopalveluihin.

Aikaisemmin Turvapalvelut on kilpaillut erikoisosaajista yksityisten toimijoiden kanssa. Koska esimerkiksi ravintoloiden toimintaa rajoitettiin pandemian vuoksi, myös järjestyksenvalvojia vapautui. Tämän vuoksi määräaikaisten vartijoiden rekrytointi helpottui.

Turvapalvelut on aikaisempina vuosina tuottanut pääosan HUSin palo-, pelastus- ja henkilöturvallisuuskoulutuksista. Kontaktiopetuksessa järjestettävät koulutukset jouduttiin pandemian vuoksi keskeyttämään maaliskuussa. Uudelleen koulutuksia käynnistettiin toukokuussa rajoittamalla osallistumismääriä ja huomioimalla turvavälit. Samoin koulutuksia siirrettiin isompiin koulutustiloihin sekä lisättiin etäosallistumismahdollisuuksia. Verkkokoulutuksen pilotointi käynnistettiin loppuvuodesta – tästä on tulevaisuudessa tulossa tukeva alusta kertauskoulutukselle.

Pandemian vuoksi asiakkaiden pysäköintimäärät vähenivät kaikilla alueilla. Meilahden henkilökunnalle saatiin Helsingin kaupungilta lisäpysäköintialueita, samoin lupamenettelyä muutettiin kaikkien lupien osalta sähköiseksi. Nämä toimet helpottivat poikkeusolosuhteissa, kun suurempi määrä hoitohenkilökuntaa pystyi tulemaan töihin Helsingin alueelle. Samalla henkilökunnalle mahdollistettiin saumaton liikkuvuus.

TURVAPALVELUT
9,1 M€

YKSIKÖN LIIKEVAIHTO 2020

TURVAPALVELUYKSIKÖN TUNNUSLUKUJA

TURVALLISUUSKOULUTUSTEN* JA VARTIOINTITEHTÄVIEN LUKUMÄÄRÄ

*Turvallisuuskoulutusten määrät eivät sisällä osastotunteja eikä muita yksittäisiä koulutustapahtumia.

Lasse Himmanen, yksikön päällikkö
Jatkuvasti jalostuva tieto pandemiasta leimasi Turvapalveluiden toimintaa. Muun muassa sairaaloiden vierailukiellot sekä turvallisten kulkureittien suunnittelu, muutokset ja valvonta edellyttivät nopeaa reagointia.