Henkilöstöasunto on vetovoimatekijä

HUSin henkilöstöllä on käytössään 1435 asuntoa. Näistä 1177 sijaitsee pääkaupunkisedulla ja 258 kehyskunnissa. Asuntopalvelut vastaa HUSin henkilöstölle tarkoitettujen asuntojen vuokrauksesta, asiakaspalvelusta, vuokravalvonnasta, yleishallinnosta ja korjaustoiminnan järjestämisestä. Lisäksi yksikkö vuokraa myös HUSin henkilöstön virkistyskäyttöön tarkoitettuja lomahuoneistoja.

Asuntopalveluiden liikevaihto vuonna 2021 oli 3,8 miljoonaa euroa (2020: 4,1 miljoonaa euroa). Yksikön henkilöstömäärä oli vuoden lopussa 8 (2020: 8).

 

Toimintavuoden aikana kiinnitettiin erityistä huomiota vapautuneiden asuntojen muuttokorjauksiin. Aktiivisella korjaustoiminnalla pyritään säilyttämään henkilöstöasuntojen vetovoimaisuus ja kilpailukyky.

Vuoden 2021 aikana toteutettiin pilottikohteessa päästöihin vaikuttavia toimenpiteitä siirtymällä päästöttömän kaukolämmön käyttöön. Muutoksella saavutetaan 420 tonnin CO2-säästöt. Lisäksi Helsingin Niemenmäkeen päätettiin rakentaa sähköautojen latauspisteitä.

Asuntojen kysyntä ja käyttöasteet alentuivat koronan vuoksi etenkin Helsingissä. Rekrytointihaasteiden lisäksi vuokra-asuntotarjonta kasvoi voimakkaasti ja vuokrat tasaantuivat. Samalla pääkaupunkiseudun väestönkasvu on hidastunut. Näiden äkillisten muutosten on arvioitu olevan luonteeltaan ohimeneviä.

Henkilöstöasuntojen käyttöaste vuonna 2021 oli 84,3 % (2020: 90,8 %).

Tahkolla, Levillä, Rukalla, Ylläksellä ja Vierumäellä sijaitsevien yhdeksän lomahuoneiston kysyntä ja vuokrausaste oli puolestaan ennätyskorkea 86,9 % (2020: 75,3 %).

ASUNTOPALVELUT
3,8 M€

YKSIKÖN LIIKEVAIHTO 2021

ASUNTOJEN LUKUMÄÄRÄ JA KESKIMÄÄRÄISET NELIÖVUOKRAT PAIKKAKUNNITTAIN 2020 (asm2/kk)


*Hyvinkää, Mäntsälä, Kellokoski, Järvenpää, Tuusula

ASUNTOPALVELUYKSIKÖN TUNNUSLUKUJA