Häiriöiden ennakointia ja eliminointia

Kiinteistöpalvelujen liikevaihto vuonna 2021 kasvoi 26,7 miljoonaan euroon (2020: 24,5 miljoonaa euroa). Liikevaihdon kasvua selittää erillisiin tilauksiin perustuvien töiden määrän kasvu. Yksikkö tuottaa kiinteistöpalveluja myös kolmen HUSin omistajakunnan sairaaloihin. Palvelutoimintaa tukee asiantuntijayksikkö.

Kiinteistöpalvelujen henkilömäärä oli vuoden 2021 lopussa 189 henkilöä (2020: 183). Uusia rekrytointeja kohdistui vuoden aikana 24/7 toimintansa aloittaneeseen putkipostitiimiin ja Helsingin alueella laajentuneeseen IV-tiimiin.

Kiinteistöpalvelujohtaja Leo Sillanpää

Vuoden 2021 aikana laadittiin sairaalakohtaiset varautumis- ja toipumissuunnitelmat tukemaan toiminnan jatkuvuutta silloin, kun kiinteistössä on tekninen häiriö. Suunnitelmat sisältävät kuvaukset teknisistä järjestelmistä, joiden on arvioitu vaikuttavan merkittävästi sairaalan toimintaan joko suoraan tai välillisesti tukipalvelujen kautta. Suunnitelmissa huomioitiin teknisten järjestelmien suurimmat riskitekijät. Teknisiä järjestelmiä ovat sähkön-, veden- ja lämmönjakelu, ilmanvaihto, höyryn- ja sairaalakaasujen jakelu, putkipostin toiminta ja hissien käytettävyys.

Samalla parannettiin järjestelmien kykyä säilyttää toimintonsa häiriötilanteessa, jotta sairaalatoiminnan jatkuvuus säilyisi.

KIINTEISTÖPALVELUT
26,7 M€

YKSIKÖN LIIKEVAIHTO 2021

KIINTEISTÖPALVELUYKSIKÖN TUNNUSLUKUJA

KIINTEISTÖPALVELUYKSIKÖN TUNNUSLUKUJA