Entistä isompien hankkeiden johtamista

Rakennuttamispalvelujen liikevaihto vuonna 2021 kasvoi 165,8 miljoonaan euroon (2020: 140,5 miljoonaa euroa). Liikevaihdon kasvu edelliseen vuoteen verrattuna selittyy suurten hankkeiden tilaustuottojen huomattavalla lisäyksellä. Rakentamisvaiheissa olleiden HUS-hankkeiden yhteenlaskettu budjetti oli yhteensä noin 555 miljoonaa euroa.

Oikealla rakennuttamisjohtaja Carl Sirén

Rakennuttamisyksikön palvelutuotteita ovat suunnittelijavalinnat ja suunnittelun ohjaus, urakoitsijavalinnat, erillishankinnat, projektin johto, töiden ja hankintojen valvonta, valmistuneiden hankkeiden tuottamien tietojen toimittaminen ylläpidon huoltokirjaohjelmaan, hankkeiden visualisointi ja kiinteistötietojen toimittaminen kiinteistörekisteriohjelmaan sekä CAD-dokumenttien ylläpito ja uudistaminen.

 

Rakennuttamispalveluiden työntekijämäärä vuoden lopussa oli 35 henkilöä (2020: 34). Rekrytoinnit jatkuivat loppuvuonna 2021 ja kolmen uuden asiantuntijan työsuhteet alkoivat vuoden 2022 alussa. Henkilöresursseja täydennettiin ostopalveluina kahdella projektiassistentilla ja yhdellä avustavalla projektipäälliköllä.

Vuonna 2021 valmistui Puistosairaalan peruskorjaushankkeen ensimmäinen vaihe. Peruskorjauksessa uusittiin kokonaan entisen Lastenklinikan tilat aikuiskirurgian käyttöön. Rakennusvaiheessa oli Meilahden sairaala-alueella Siltasairaala, joka valmistuu vuonna 2022.

Rakennuttamisyksikkö tuotti vuonna 2021 lisäksi HUSin ja Helsingin kaupungin yhteiselle Laakson sairaalahankkeelle projektinjohtopalveluita.

RAKENNUTTAMISPALVELUT
165,8 M€

YKSIKÖN LIIKEVAIHTO 2021

RAKENNUTTAMISYKSIKÖN TUNNUSLUKUJA