Turvaa henkilöille
ja toimitiloille

Turvapalvelut vastaa HUSin tarvitsemista henkilö- ja toimitilaturvallisuuteen liittyvistä turvallisuuspalveluista sekä henkilö- ja paloturvallisuuskoulutuksista. Vartiointipalvelut sisältävät henkilökunnan turvaamista, omaisuuden suojaamista ennaltaehkäisevin toimenpitein sekä henkilö- ja rikoshälytyksiin reagointia. Turvapalvelujen vastuulle kuuluvat myös useimpien rakennushankkeiden työmaiden vartiointi ja sähköisen kulunvalvonnan hallinnointi.

Hyksin sairaanhoitoalueella palvelut tuotetaan omalla henkilöstöllä. Hyvinkäällä, Lohjalla, Porvoossa ja Länsi-Uudellamaalla ne tuotetaan ostopalveluina.

Turvapalvelujen liikevaihto vuonna 2021 oli 9,6 miljoonaa euroa (2020: 9,1 miljoonaa euroa). Turvapalvelujen osuus liikevaihdosta oli 6,6 miljoonaa euroa ja pysäköintipalvelujen osuus vastaavasti 3,0 miljoonaa euroa. Vuoden 2021 lopussa Turvapalvelujen henkilömäärä oli 82 henkilöä (2020: 85).

Vuoden 2021 aikana turvallisuusasiantuntijoiden työ painottui erityisesti kiinteistökohtaisten riskiarviointien päivittämiseen ja rakennushankkeisiin liittyviin turvallisuusasioihin.

Turvayksikön päällikkö Lasse Himmanen

Turvapalvelujen järjestämät säännölliset palo- ja henkilöturvallisuuskoulutukset pystyttiin pitämään käynnissä koko vuoden ajan koronatilanteen aiheuttamat rajoitukset huomioiden.

HUSin Asvian Helsingin alueen avainpalvelutoiminta siirtyi vuoden 2021 alussa Turvapalvelujen organisaatioon. Samalla Asviasta siirtyi yhtiöön henkilöstöä.

Pysäköintiihalleihin toteutettiin paikkakohtainen tunnistusjärjestelmä tukemaan uutta puomitonta pysäköintiä, joka alkoi Meilahdessa vuoden 2022 alussa. Pysäköintilupien hallintaan ja ostamiseen suunniteltiin ja toteutettiin uusi verkkokauppa yhdessä Hallintoyksikön kanssa.

YKSIKÖN LIIKEVAIHTO 2021
9,1 M€

TURVAPALVELUYKSIKÖN TUNNUSLUKUJA

TURVALLISUUSKOULUTUSTEN* JA VARTIOINTITEHTÄVIEN LUKUMÄÄRÄ

*Turvallisuuskoulutusten määrät eivät sisällä osastotunteja eikä muita yksittäisiä koulutustapahtumia.