Yhtiö

Toiminta-ajatus

on olla Suomen johtava sairaalakiinteistöpalvelujen tuottaja. Toiminnan lähtökohtia ovat asiakaskeskeisyys, kilpailukykyisyys, yhteiskuntavastuullisuus sekä pitkäjänteinen kehittämistyö.

Visio

on olla sairaalakiinteistönhoidon paras yhteistyökumppani, joka tuottaa kilpailukykyisesti asiakkaiden tarvitsemat kiinteistöpalvelut.

Strategiset avaintavoitteet

 1. Asiakaslähtöisyys
 2. Häiriötön sairaalatoiminta
 3. Tuottavuus ja palveluiden laatu
 4. Hyvä johtaminen ja henkilöstötyytyväisyys

Hallitus

Mikko Piirtola, puheenjohtaja
Reijo Vuorento, varapuheenjohtaja
Mauri Niemi
Anne Priha
Jukka Louhija

Toimitusjohtaja Juha Tiuraniemi vastaa yhtiön toiminnasta hallitukselle ja yhtiökokoukselle sekä raportoi konsernijohtamisen kautta konsernijohdolle.

Johtoryhmä

Yhtiön johtoryhmää johtaa toimitusjohtaja. Johtoryhmään kuuluvat viiden liiketoimintayksikön vastuuhenkilöt sekä hallintopalveluiden vastuuhenkilöt.

HUS Kiinteistöt Oy:n ohjeita

Vastuullisuusohjeet

Yhtiön historia

  • 1990 perustetaan Kiinteistö HYKS Oy
  • 1990 perustetaan yhtiö hoitamaan Hyksin työsuhdeasuntoja
  • 1993 perustetaan Kiinteistö Oy HUS-Asunnot
  • 1995 Hyksin kiinteistö- ja rakentamispalvelukeskus liitetään kiinteistöyhtiöön
  • 1998 turva- ja voimakeskus sekä Lastenlinnan tekninen henkilöstö liitetään yhtiöön
  • 2000 yhtiön nimi muuttuu muotoon HUS-Kiinteistöt Oy
  • 2002 Marian ja Kätilöopiston sairaaloiden tekninen henkilöstö siirretään HUS-Kiinteistöihin
  • 2003 kaikki rakennuttamistehtävät koko HUS-alueella keskitetään HUS-Kiinteistöihin
  • 2006 Jorvin ja Peijaksen sairaaloiden tekninen henkilöstö siirretään HUS-Kiinteistöihin
  • 2009 Hyvinkään, Porvoon, Lohjan ja Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueiden tekninen henkilöstö siirretään HUS-Kiinteistöihin
  • 2013 kaikki asuntoyksiköt keskitetään Kiinteistö Oy HUS-Asuntoihin
  • 2016 HUSin historian suurimman investoinnin, Siltasairaalan, projekti alkaa
  • 2020 yhtiön nimi muuttuu muotoon HUS Kiinteistöt Oy