HUSin työsuhdeasuntoja lisää Luuvaniementielle

HUSin strategian ja asuntopolitiikan mukaiset noin 100 asuntoa toteutetaan täydennysrakentamisena Helsingin Niemenmäen Luuvaniementielle.

Hanke koostuu kahdesta pistetalosta, jotka on sovitettu arkkitehtuuriltaan kaupunkikuvaan, alueen rakennuskantaan ja lähiympäristöön sopivaksi.

Hankkeen maanrakennustyöt ovat alkamassa ja talon perustustyöt aloitetaan huhtikuussa. Talo valmistuu vuoden 2020 lopulla ja se rakennutetaan KOy HUS-Asuntojen omistukseen. Kokonaiskustannusarvio on noin 18 miljoonaa euroa.

Luuvaniementiellä on ollut vuodesta 1968 lähtien HUSin työsuhdeasuntoja. Hyvässä yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa vähäisin tontti- ja maanvaihtomuutoksin saatiin aikaan kaavoittajan ja HUSin tarpeisiin hyvin soveltuva ratkaisu, joka eteni hyväksytyn kaavamuutoksen kautta nyt alkaneeseen rakentamiseen.

”Niemenmäki sopii alueena erittäin hyvin HUSin tarpeisiin. Alueelta on mainiot julkiset liikenneyhteydet koko pääkaupunkiseudulle ja etenkin Meilahteen, HUSin työpaikkojen keskittymään. Matka sujuu nopeasti jopa kävellen tai pyöräillen. HUSilla on entuudestaan noin 1.400 työsuhdeasuntoa, joten Luuvaniementien uudet asunnot kasvattavat työsuhdeasuntokantaamme noin kuudella prosentilla”, kertoo toimitusjohtaja Mikko Salla HUS-Kiinteistöt Oy:stä.

”HUS-Kiinteistöjen rakennuttamaan kahteen kerrostaloon tulee 96 vuokra-asuntoa, HUSin tarpeiden mukaisesti lähinnä kaksioita ja kolmioita, jotka ovat keskipinta-alaltaan 43-48 neliömetriä entisten alueella olevien pienempien asuntojen tarjontaa täydentämään. Entisten HUSin talojen keskelle jää edelleen rauhallisen kadun päähän sijoittuva ja puistoon rajoittuva viihtyisä piha-alue”, kertoo HUS-Kiinteistöt Oy:n projektipäällikkö Hanna Terho.

Vuokra-asuntohanke on suunniteltu vapaarahoitteisena aikaisempien toteutettujen kohteiden oltua ara-rajoitteisia ja se on kilpailutettu hankintalain mukaisesti. Vapaarahoitteisuudesta huolimatta kohteessa noudatetaan HUSin voimassaolevaa henkilöstöasuntopoliittista ohjelmaa, jolla varmistetaan vuokratason säilyminen kohtuullisena.

Edelliset työsuhdeasunnot valmistuivat husilaisten käyttöön loppuvuodesta 2017 (98 asuntoa Helsingin Jätkäsaareen).

Asunnot tärkeä henkilöstöetu pääkaupunkiseudulla

 HUSilla on noin 1100 työsuhdeasuntoa Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Keravalla sekä noin 300 asuntoa kahdeksassa eri kehyskunnassa.

”Kohtuuhintaisilla asunnoilla taataan osaltaan henkilökunnan saatavuutta ja pysyvyyttä. Tavoitteena ei ole tuottaa voittoa”, toteaa HUSin henkilöstöjohtaja Outi Sonkeri.

Luuvanniementien vuokra-asunnot tulevat haettavaksi syksyllä 2020 kaikkien Husilaisten haettaviksi. Uusien asuntojen keskivuokraksi arvioidaan muodostuvan 18,50 – 19,00 €/asuin-m2/kk.

Kohteen lämmitysmuodoksi tulee ekologinen ja käyttökustannuksiltaan edullinen maalämpö yhdistettynä lattialämmitysjärjestelmään. Talojen ylimpiin kattokerroksiin on suunniteltu asemakaavan mukaiset näköalaterassit, kerhotilat ja talosaunat sekä teknisiä tiloja. Asukkaiden vuokrattavaksi tulee myös yhteiskäyttöauto.

Lisätietoja:

HUS-Kiinteistöt Oy, asuntopalvelupäällikkö Mika Strengell, mika.strengell[at]hus.fi

HUS-Kiinteistöt Oy HUSin hankintayksikkönä toiminta-ajatuksensa mukaisesti vastaa sopimusten mukaisten HUSin kiinteistöjen ylläpidosta, rakennuttamisesta, turva- ja tilapalveluiden tuottamisesta sekä henkilöstöasunnoista. Asuntopalveluyksikkö vastaa henkilöstöasuntojen hallinnointiin, välitykseen ja talouteen liittyvistä tehtävistä