Tammisairaalan avautumiseen vuosi aikaa  ›

Silmätautien hoitoon keskittyvä HUSin Tammisairaala avautuu vuoden päästä toukokuussa 2025. Meilahden sairaala-alueen läheisyydessä sijaitseva Tammisairaala tulee yhdistämään eri puolille Helsinkiä hajautetut silmätautien hoitoyksiköt saman katon alle.

Vuoden 2023 työntekijä ja esihenkilö ›

HUS Kiinteistöjen työntekijät ovat jälleen äänestäneet keskuudestaan vuoden työntekijän ja esihenkilön. Vuoden 2023 työntekijäksi valittiin turvallisuusvalvoja Risto Sipola, joka työskentelee Jorvin turvapalveluissa. Vuoden 2023 esihenkilö on puolestaan huoltomestari Kai Mikkola Kiinteistöpalvelut -yksiköstä. Molemmilla on takanaan pitkä yli 20 vuotta kestänyt ura HUS Kiinteistöjen palveluksessa.

HUS Kiinteistöt vuosikertomus 2023 ›

Koostimme vuoden 2023 toimintamme tärkeimmät merkkipaalut ja taloudelliset tunnusluvut animaatioksi viime vuoden tapaan. Vuosikertomusanimaatiostamme näet muutaman minuutin tiiviissä paketissa, mistä kaikesta palvelukattauksemme koostuu ja miltä viime vuotemme näytti taloudellisten tunnuslukujemme valossa.

HUS Kiinteistöt mukaan yhteistyöhön kehittämään mallia kiinteistöalan kestävyysraportointiin ›

EU:n kestävyysraportointidirektiivi CSRD astuu voimaan asteittain ja tulee koskemaan myös kiinteistö- ja rakennusalan (Kira) yrityksiä. Yritysten on raportoitava tietoja niin toimintansa kestävyydestä kuin sen hallinnasta nykyistä tarkemmin. HUS Kiinteistöt Oy on mukana kehittämässä kiinteistöalalle yhteistä kestävyysraportoinnin tietomallia yhdessä lähes 20 muun kiinteistöalan toimijan kanssa. Yhteinen malli nopeuttaa ja helpottaa raportointivelvoitteen hoitamista sekä parantaa vertailtavuutta.

HUS Kiinteistöjen vuoden työntekijä ja esihenkilö ›

Kilpailukykymme perustuu osaavaan ja työhönsä sitoutuneeseen henkilöstöön, jolla on sairaalaympäristön erikoisosaamista. Valitsemme vuosittain keskuudestamme vuoden työntekijän sekä vuoden esihenkilön. Ehdotuksia valittavista saavat tehdä kaikki HUS Kiinteistöjen palveluksessa olevat henkilöt. Tämän vuoden työntekijä-äänestys käynnistettiin tuoreeltaan yhtiömme pikkujouluissa 1.12.2023.

HUS Kiinteistöt järjestää asumispalvelut Uuden lastensairaalan tehohoidon pilottihankkeeseen – osallistujia Turusta ja Tampereelta saakka ›

HUS Kiinteistöt järjestää Uuden lastensairaalan pilottihankkeen puitteissa eri hyvinvointialueilta Helsinkiin tuleville tehohoidon täydennyskoulutettaville sairaanhoitajille ja erikoislääkäreille asumispalvelut koulutusjaksojen ajaksi. Ensimmäinen pilottikoulutukseen osallistunut TYKSin lasten teho-osastolla työskentelevä sairaanhoitaja on juuri saanut päätöksen koulutusjaksonsa ensimmäisen rupeaman.

Tammisairaala on saavuttanut harjakorkeuden ›

HUS Kiinteistöt Oy:n rakennuttama Tammisairaala on noussut harjakorkeuteensa. Tammisairaala sijaitsee Helsingin Meilahdessa Paciuksenkadun varrella. Kun Tammisairaala on valmistunut vuonna 2025, sinne keskitetään HUSin silmäsairauksien toiminnot, jotka ovat nyt hajallaan ympäri Helsinkiä. Väestön…

Jorvin sairaalan leikkaussalien peruskorjaus valmistui ›

Espoossa sijaitsevan Jorvin sairaalan K-leikkausosaston ja sen alapuolisten tilojen peruskorjaus on valmistunut. Haastava hanke toteutettiin aikataulun mukaisesti niin, että sairaalatoiminnoille ei aiheutunut häiriöitä. Peruskorjauksessa uusittiin anestesia- ja leikkausosaston sekä sydänkeskuksen ja laboratorion…

Siltasairaala valmistui aikataulussa ›

Meilahden sairaala-alueella sijaitsevan Siltasairaalan rakennustyöt ovat päättyneet ja sairaalarakennus on luovutettu HUSille. HUS Kiinteistöjen rakennuttamaan Siltasairaalaan siirtyvät nykyisin Töölön sairaalassa olevat toiminnat ja osa Syöpätautien klinikan toiminnoista. Uusi sairaalarakennus on yhteydessä viereisiin Meilahden tornisairaalaan ja Syöpätautien klinikkaan sekä Meilahden sairaala-alueen tunneliverkostoon.

Puistosairaala ehdolla Rakentamisen Ruusu -palkinnon saajaksi ›

Puistosairaala on valittu ehdolle Rakentamisen Ruusu 2021 -palkinnon saajaksi. Helsingin kaupunkiympäristön toimialaan kuuluva rakennusvalvonta valitsee palkinnon saajan tammikuun loppupuolella. Rakentamisen Ruusu jaetaan rakennusvalvonnan tarkoitusperiä esimerkillisesti edistävälle teolle, joka on edistänyt hyvän elinympäristön…