Jorvin sairaalan leikkaussalien peruskorjaus valmistui

Espoossa sijaitsevan Jorvin sairaalan K-leikkausosaston ja sen alapuolisten tilojen peruskorjaus on valmistunut. Haastava hanke toteutettiin aikataulun mukaisesti niin, että sairaalatoiminnoille ei aiheutunut häiriöitä.

Peruskorjauksessa uusittiin anestesia- ja leikkausosaston sekä sydänkeskuksen ja laboratorion tilat.  Lisäksi peruskorjattiin osittain Jorvin sairaalan vuonna 1976 valmistunut rakennusosa. Peruskorjausalueen bruttoala oli noin 10 500 bruttoneliömetriä.

“Jorvin peruskorjaushankkeessa haastavuutta toi se, että peruskorjaus toteutettiin toiminnassa olevan sairaalan sisällä. Työt tuli suorittaa erityistä huolellisuutta noudattaen turvallisesti ja sairaalan toiminta huomioiden”, HUS Kiinteistöt Oy:n projektipäällikkö Tomi Virolainen sanoo.

Jorvin sairaala-alueella alkoi vuoden alussa myös toinen mittava rakennushanke, jossa rakennetaan kokonaan uusi rakennus vuodeosastoille ja muille toiminnoille.

Peruskorjauksen toteutti SRV, joka vastaa myös uudisrakennuksen rakentamisesta.

Lisätietoja: Tomi Virolainen, projektipäällikkö, HUS Kiinteistöt Oy, puh. 040 836 7698, tomi.virolainen@hus.fi