Jorvin uuden osastorakennuksen rakentaminen etenee – peruskivi muurattiin tänään

Jorvin sairaalan uuden osastorakennuksen peruskivi muurattiin Jorvissa tiistaina 10.10.2023. Uuden osastorakennuksen rakentaminen Jorviin on HUS Kiinteistöjen historian toiseksi suurin rakennushanke Siltasairaalan jälkeen.

Jorvin uuden osastorakennuksen peruskirja

Uusi osastorakennus rakentuu nykyisen Jorvin sairaalan ja Espoon sairaalan välittömään läheisyyteen. Jorvin sairaalan uuteen osastorakennukseen tulee tilat erikoissairaanhoidon toiminnoille sekä uudelle pääaulalle.

Mittasuhteiltaan Siltasairaalaa vastaavan suurhankkeen rakennustyöt alkoivat syyskuussa 2022 huonokuntoisten, peruskorjaamattomien lasten osastorakennusten purkamisella. Uuden osastorakennuksen rakentaminen käynnistyi talvella 2023. Rakennus valmistuu loppuvuodesta 2025, ja ensimmäiset potilaat uusiin tiloihin vastaanotetaan kesällä 2026.

Sairaalan rakennuttaja on HUS Kiinteistöt Oy ja päätoteuttajana toimii SRV. Arkkitehtisuunnittelusta vastaa kolmen arkkitehtitoimiston työyhteenliittymä Triangeli.

Toteutus allianssihankkeena

– Tämä on HUS Kiinteistöjen ensimmäinen allianssihanke, jossa keskeiset osapuolet eli rakentaja, suunnittelijat ja urakoitsijat sitoutuvat kehittämän ja toteuttamaan hanketta yhteisellä vastuunkannolla ja -sopimuksella. Hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa on huomioitu myös HUSin energiatehokkuusvaatimukset, jolloin muun muassa vähähiilisyyteen ja uudisrakennuksen energiatehokkuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota, kertoo projektipäällikkö Lari Warva HUS Kiinteistöiltä.

Energiantuotannossa hyödynnetään laajasti aurinkoenergiaa, maalämpöä sekä lämmön talteenottoa, ja suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota myös laitevalintojen energiatehokkuuteen. Lisäksi materiaalivalinnoissa suositaan ympäristöystävällisiä materiaaleja, kuten esimerkiksi kierrätetystä teräksestä tehtyjä teräspalkkeja.

– Tiukasta aikataulusta huolimatta hankkeen purku- ja väistötyöt on saatu tehtyä tähän mennessä mallikkaasti. Hanke on haastava sijaintinsakin puolesta, sillä Jorvin sairaala on normaalissa potilaskäytössä, vaikka vieressä on käynnissä yksi HUSin historian suurimmista rakennushankkeista. Häiriöttömän sairaalatoiminnan varmistaminen on HUS Kiinteistöjen yksi keskeisimmistä tavoitteista tässäkin hankkeessa, jatkaa Warva.

Suunnittelu toteutettu yhdessä henkilöstön ja potilaiden kanssa

Valmiiseen osastorakennukseen tulee erikoissairaanhoidon vuodeosastoja ja tilat synnytykselle, kuvantamiselle sekä naisten ja lasten poliklinikoille. Lisäksi rakennetaan uusi avara pääaula, joka yhdistää Jorvin sairaalan uuden ja vanhan rakennusosan.

– Uudella osastorakennuksella turvataan potilaille nykyaikaiset, korkeatasoiset ja turvalliset erikoissairaanhoidon palvelut. Vuodeosastot suunnitellaan isompina osastokokonaisuuksina mahdollistaen vuodeosastojen joustavan käytön erikoisalojen kesken, kertoo HUSin suurten rakennushankkeiden hankejohtaja Pekka Lahdenne.

Uuden osastorakennuksen tiloja ja toiminnallisuuksia on suunniteltu käyttäjien ja suunnittelijoiden yhteistyönä. Toiminnallisessa suunnittelussa on hyödynnetty muun muassa suunnittelun eri osapuolet samaan tilaan kokoavaa Big Room -työskentelyä ja mallitilatyöskentelyä.

Jorvin uuden osastorakennuksen faktat lyhyesti:

  • Rakennuksen bruttopinta-ala on 50 320 brm2
  • Kerroksia viisisakaraisessa osastorakennuksessa on 5
  • Hankkeen kustannusarvio on 259 M€
  • Sairaalaan sijoittuu yhteensä 367 vuodeosastopaikkaa, 12 synnytyssalia, 3 sektiosalia ja poliklinikkatilat lasten ja nuorten sairauksille sekä naistentaudeille ja synnytyksille
  • Lisäksi sairaalaan tulee tilat Diagnostiikkakeskuksen kuvantamiselle, laitoshuoltopalveluille ja Lääkintätekniikalle
  • Uudesta rakennuksesta on tulevaisuudessa maanalainen yhteys sairaala-alueen muihin rakennuksiin

Lisätiedot: Lari Warva, projektipäällikkö, HUS Kiinteistöt Oy, lari.warva@hus.fi, puh. 050 428 9672

HUS Kiinteistöt Oy on HUS-yhtymän eli Helsingin kaupungin ja Uudenmaan hyvinvointialueiden kokonaan omistama tytäryhtiö. Olemme Suomen johtava sairaalakiinteistöpalveluiden tuottaja. Tehtävänämme on tuottaa laadukkaita ja erityisosaamista vaativia kiinteistöpalveluita sekä varmistaa häiriötön sairaalatoiminta kaikissa olosuhteissa. Vastaamme HUS-yhtymän rakennuttamiseen, kiinteistöjen ylläpitoon, turvallisuuteen ja henkilöstöasuntoihin liittyvistä tehtävistä.