Tammisairaalan avautumiseen vuosi aikaa 

Silmätautien hoitoon keskittyvä HUSin Tammisairaala avautuu vuoden päästä toukokuussa 2025. Meilahden sairaala-alueen läheisyydessä sijaitseva Tammisairaala tulee yhdistämään eri puolille Helsinkiä hajautetut silmätautien hoitoyksiköt saman katon alle.

Tammisairaalan rakennus ulkoa päin kuvattuna. Tammisairaalassa on kolme rakennusosaa, jotka yhdistyvät toisiinsa yhdyskäytävällä. Jokaisella osalla on oma väriteemansa.

Silmäpotilaiden määrät ovat kasvaneet merkittävästi viime vuosikymmenen aikana väestön ikääntyessä. Nykyiset tilat eivät mahdollista potilaille riittävää hoidon saatavuutta ja silmätautien erikoisalan sekä sen opetuksen ja tutkimuksen kehittämistä.

”Tammisairaalassa tulevat toimimaan kaikki silmäsairauksien ​erikoissairaanhoidon osa-alueet. Tulemme tekemään sairaalassa arkipäivisin noin 85 leikkausta, 130 silmän sisäistä pistosta ja 150 kuvantamistutkimusta. Poliklinikkakäyntejä kertyy arkipäivisin noin 900. Sairaalassa tulee toimimaan viikonloppuisin myös valtakunnallinen verkkokalvoirtaumapäivystys”, kertoo silmätautien ylilääkäri Marita Uusitalo

Tammisairaalaan rakennetaan yli 200 polikliinistä vastaanottotilaa, 15 leikkaussalia ja 12-paikkainen vuodeosasto sekä oma välinehuoltoyksikkö. Opetusta varten sairaalaan tulee luentosali 170 henkilölle ja lisäksi pienempiä opetus- ja neuvottelutiloja​. Oma lounasravintola ja kahvila tulevat palvelemaan niin henkilökuntaa kuin potilaita ja vierailijoita Tammisairaalan avauduttua.

”Vuotta ennen sairaalan avautumista rakennustyömaalla on käynnissä urakan vastaanottovaiheen työt, kuten maalausten ja kiintokalusteasennusten viimeistely, loppusiivoukset, talotekniikan toimintakokeet sekä muut laadunvarmistustarkastukset ja -mittaukset. Ulkoalueilla viimeistellään muun muassa pihakiveyksiä ja tukimuurien kaideasennuksia. Tammisairaala on yksi pilottikohteistamme, jossa HUS Kiinteistöt Oy kehittää rakennushankkeiden vastaanottovaiheen prosesseja”, kertoo projektipäällikkö Jaana Toivokoski HUS Kiinteistöiltä.

Vastaanottovaiheella halutaan varmistaa rakennuskohteen virheettömyys, taloteknisten järjestelmien suunnitelmanmukainen toiminta sekä loppukäyttäjien ja ylläpitohenkilöstön perehdyttäminen uuteen rakennukseen.

Modernia sairaalaa suunniteltu henkilökunnan kanssa

Tammisairaalaa on suunniteltu tiiviissä yhteistyössä henkilökunnan kanssa. Suunnittelussa on ollut aktiivisesti mukana useita työntekijöitä, niin sairaanhoidon kuin tukipalvelujen edustajia. 

“Aiheeseen sitoutuneiden käyttäjäedustajiemme kanssa yhteistyö on sujunut hyvin ja kehittyvät hoitoprosessit on huomioitu suunnitelmissa. Vaikka koronaepidemia osui kiivaimpaan suunnitteluvaiheeseen, suunnittelu jatkui ja onnistui hyvin myös etäyhteyksin”, sanoo Tammisairaalan hankesuunnittelua HUSissa johtanut arkkitehti Tuija Ylä-Rautio.  

Suunnittelun lähtökohtana olivat heikkonäköisten potilaiden erityistarpeet. Suunnittelussa huomioitiin yksinkertaisuus sekä selkeät ja esteettömät kulkureitit. Suunnitelmia esiteltiin ja käytiin aihealueittain läpi kokemusasiantuntijoiden kanssa. Sairaalaan rakennettavia tiloja myös testattiin toiminnallisesti, teknisesti ja esimerkiksi kalusteiden ja laitteiden sijoittelun osalta erikseen rakennettujen mallitilojen avulla.

Sairaalaa kuvattuna sisältä päin. Tammisairaalassa tulee toimimaan 11 polikliinistä yksikköä, silmätautien päivystys, vuodeosasto ja kaksi leikkausyksikköä.
Tammisairaalassa tulee toimimaan 11 polikliinistä yksikköä, silmätautien päivystys, vuodeosasto ja kaksi leikkausyksikköä.

Lue lisää Tammisairaalasta täältä.

Lisätiedot:
Jaana Toivokoski, projektipäällikkö, HUS Kiinteistöt Oy, jaana.toivokoski@hus.fi, puh. 040 189 7005