HUS Kiinteistöt järjestää asumispalvelut Uuden lastensairaalan tehohoidon pilottihankkeeseen – osallistujia Turusta ja Tampereelta saakka

HUS Kiinteistöt järjestää Uuden lastensairaalan pilottihankkeen puitteissa eri hyvinvointialueilta Helsinkiin tuleville tehohoidon täydennyskoulutettaville sairaanhoitajille ja erikoislääkäreille asumispalvelut koulutusjaksojen ajaksi. Ensimmäinen pilottikoulutukseen osallistunut TYKSin lasten teho-osastolla työskentelevä sairaanhoitaja on juuri saanut päätöksen koulutusjaksonsa ensimmäisen rupeaman.

Uuden lastensairaalan täydennyskoulutushankkeen tarkoituksena on rakentaa koulutusväylä sairaanhoitajille ja erikoislääkäreille lasten tehohoidon erikoiskoulutukseen ja pyrkiä näin turvaamaan yliopistosairaaloiden lasten tehohoidon riittävä osaaminen valtakunnallisesti.

Lasten tehohoidon täydennyskoulutus toteutetaan Uudessa lastensairaalassa HUSin, Varsinais-Suomen ja Pirkanmaan hyvinvointialueiden yhteishankkeena. HUS yhtymä vastaa koulutusohjelmasta ja sen sisällöstä. Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt määräaikaisen rahoituksen täydennyskoulutushankkeelle.

Yksittäisten ammattilaisten koulutusjaksojen pituus voi vaihdella, mutta koulutuksen kokonaiskesto on yhteensä keskimäärin noin kuusi kuukautta.

HUS Kiinteistöjen rooli hankkeessa on kalustettujen täysin varusteltujen asuntojen operointi sekä yhteistyö hankkeeseen osallistuvien organisaatioiden kesken. Projektiin varatut HUS:in henkilöstöasunnot sijaitsevat hyvien kulkuyhteyksien päässä Meilahden sairaala-alueesta. 

”On hienoa, että voimme tarjota lyhytaikaiset ja laadukkaat asumisen palvelut muilta paikkakunnilta Helsinkiin saapuville täydennyskoulutettaville, jotta he voivat asumishuolien sijaan keskittyä koulutukseen. Lasten tehohoito vaatii aivan omanlaistaan erityisosaamista. Koulutushankkeeseen osallistumalla olemme osaltamme tukemassa lasten tehohoidon valtakunnallista laatua ja saatavuutta”, kuvailee hanketta HUS Kiinteistöjen asuntopalvelupäällikkö Mika Strengell.

”Pilotoitavalla täydennyskoulutuksella pyritään lisäämään lasten ja nuorten tehohoitoon erikoistunutta kokenutta henkilöstöä. Valtakunnallisen huoltovarmuuden varmistamiseksi erityisesti lasten tehohoidossa tarvitsemme saumatonta yhteistyötä eri yliopistosairaaloiden kesken. On tärkeää jakaa hyviä hoitokäytäntöjä eri kaupunkien ja yksikköjen kesken”, kertoo lasten ja nuorten toimialajohtaja Jari Petäjä HUSista.

Uuden lastensairaalan pilottikoulutuksen ensimmäinen osallistuja, TYKSissä lasten teho-osastolla yli viisi vuotta työskennellyt sairaanhoitaja on juuri saanut päätökseen koulutusjaksonsa ensimmäisen vaiheen.

”Täydennyskoulutushanke on ollut hieno mahdollisuus päästä näkemään Uuden lastensairaalan teho-osaston toimintaa läheltä, oppimaan vaativan tehohoidon käytäntöjä Helsingissä ja viemään opittua tietoa omalle osastolleni Turkuun, ja myös päin vastoin. Koko projekti lähti käyntiin todella nopeasti. Maaliskuun alussa pilottikoulutuksesta tuli kysely osastomme henkilökunnalle Turussa, ja toukokuussa olin jo Helsingissä töissä”, kertoo Hanna-Kaisa Kuusela.

Koulutusjakson aikana Kuusela on työskennellyt Uuden lastensairaalan teho- ja valvontaosastolla, jossa hoidetaan 0–15-vuotiaita lapsia ja nuoria.

”Voin suositella täydennyskoulutusta lämpimästi myös muille kollegoilleni, joiden elämäntilanne mahdollistaa lyhytaikaisen asumisen toisella paikkakunnalla. Helsinki tuli minulle asumisen myötä tutuksi aivan eri tavalla kauniine lenkkeilymaastoineen. Muutto toiselle paikkakunnalle ei olisi kuitenkaan ollut mahdollista ilman valmista asuntoa, ja kaikki asumisjärjestelyt sujuivat Helsingin päässä moitteettomasti”, jatkaa Kuusela.

Syksyllä Turusta on lähdössä Helsinkiin myös muita Kuuselan kollegoita. Jatkossa lähtijöitä on kaksi kerrallaan, mutta niin että samaan aikaan koulutettavina olisivat kokeneempi sekä vähemmän kokemusta omaava sairaanhoitaja, jotta ei kuormiteta lähtökaupungin omaa tehohoidon yksikköä liikaa.

Myös Kuusela on tulossa syyskuussa takaisin Helsinkiin koulutusjaksonsa toiselle osuudelle. Tällöinkin asunto odottaa valmiina, ja todennäköisesti tällä kertaa mukana on myös tuttu kollega. Lisäksi pilottikoulutukseen on syksyllä osallistumassa anestesialääkäri Turusta sekä tehohoidon hoitohenkilökuntaa Tampereelta.

Uuden lastensairaalan määräaikainen koulutusohjelma jatkuu vuoden 2024 loppuun saakka.

Lisätietoja:

Mika Strengell, asuntopalvelupäällikkö, HUS Kiinteistöt, mika.strengell@hus.fi, puh. 050 428 5389.

HUS Kiinteistöt

HUS Kiinteistöt Oy on Suomen johtava sairaalakiinteistöpalveluiden tuottaja. Tehtävänämme on tuottaa laadukkaita ja erityisosaamista vaativia kiinteistöpalveluita sekä varmistaa häiriötön sairaalatoiminta kaikissa olosuhteissa. HUSilla on hallinnassaan 1 400 henkilöstöasuntoa 11 paikkakunnalla. Asunnoista  1 200 sijaitsee pääkaupunkiseudulla.