HUS Kiinteistöt mukaan kiertotaloushankkeeseen

HUS Kiinteistöt Oy on valittu yhdeksi osallistujaksi syyskuussa 2023 käynnistyvään KEINO kiertotalousakatemiaan.

Kiertotalousakatemiassa aloittaa HUS Kiinteistöjen ohella kuusi muuta julkista hankintayksikköä (Geologian tutkimuskeskus, Iin kunta, Keravan kaupunki, Kouvolan kaupunki, Lounais-Suomen Jätehuolto Oy sekä Metropolia ammattikorkeakoulu Oy).

Akatemiassa keskitytään hankintoihin, kuten tekstiilit, ICT-laitteet, huonekalut, ruokapalvelut ja elintarvikkeet sekä rakentaminen. Mukaan lähtevät tahot toteuttavat akatemian aikana hankintoihin liittyvän oman pilottihankkeen.

HUS Kiinteistöt on pilottihankkeellaan mukana rakentamisen kategoriassa.

– Oli hienoa päästä mukaan tähän julkisille hankintayksiköille suunnattuun kiertotaloushankkeeseen, jossa pääsemme jalkauttamaan kiertotalousasioita käytäntöön erityisesti rakentamisessa. Meidän oma pilottihankkeemme keskittyy Meilahden sairaala-alueen hallintorakennuksen purkutyöhön, kertoo hankintapäällikkö Sami Linkovesi.

KEINO kiertotalousakatemian tavoitteena on mahdollistaa oppimista ja vuorovaikutusta osallistujaorganisaatioiden välillä. Hankintayksiköiden apuna kiertotalousakatemiassa on käytössään myös Motiva Oy:n ja SYKE (Suomen ympäristökeskus) asiantuntijoiden tuki.

Lue lisää KEINO kiertotalousakatemiasta täältä.

Lisätietoja:

Sami Linkovesi, hankintapäällikkö, HUS Kiinteistöt Oy, puh. 040 185 1687, sami.linkovesi@hus.fi