HUS Kiinteistöt mukaan yhteistyöhön kehittämään mallia kiinteistöalan kestävyysraportointiin

EU:n kestävyysraportointidirektiivi CSRD astuu voimaan asteittain ja tulee koskemaan myös kiinteistö- ja rakennusalan (Kira) yrityksiä. Yritysten on raportoitava tietoja niin toimintansa kestävyydestä kuin sen hallinnasta nykyistä tarkemmin. HUS Kiinteistöt Oy on mukana kehittämässä kiinteistöalalle yhteistä kestävyysraportoinnin tietomallia yhdessä lähes 20 muun kiinteistöalan toimijan kanssa. Yhteinen malli nopeuttaa ja helpottaa raportointivelvoitteen hoitamista sekä parantaa vertailtavuutta.

Siltasairaalan rakennus näkyy kallioiden suunnalta.

“Hankkeen tavoitteena on luoda kiinteistöalan yhteinen näkemys varsinkin olennaisista raportoitavista ESG-kestävyysaiheista. Laaja osallistujajoukko takaa alaa edustavan näkemyksen muotoutumisen”, kertoo hanketta koordinoivan Raklin Miika Kotaniemi. Raklin lisäksi hankkeessa ovat mukana KTI Kiinteistötieto ja Green Building Council Finland (FIGBC).

Kehitystyössä mukana ovat Antilooppi, A-Insinöörit, Colliers, EcoReal, Granlund, Helsingin Yliopistokiinteistöt, HUS Kiinteistöt, Ilmarinen, L&T Kiinteistöhuolto, Lähitapiola Kiinteistövarainhoito, OP Kiinteistösijoitus, Premico, Senaatti-kiinteistöt, Sivakka, Suomen Yliopistokiinteistöt, Technopolis ja YLVA. Valmis malli on toimijoilla käytettävissä vuoden 2024 loppuun mennessä.

Raportoitavia olennaiseksi valikoituvia datapisteitä tulee kiinteistöalalla olemaan satoja, joten tietomalli on välttämätön väline niiden hallitsemiseksi. Yhteensä standardissa on miltei 1200 mahdollista datapistettä raportoitavaksi.

Hankkeeseen osallistuvat yritykset saavat yksityiskohtaisen tietomallin käyttöönsä ja voivat hyödyntää sitä omassa raportointiprosessissaan.

Kestävyysraportointia säätelevät EU:n kestävyysraportointidirektiivi CSRD ja sen mukaisia tiedonantovelvoitteita määrittävä standardi ESRS. Kansalliseen lainsäädäntöön velvoitteet tulivat, kun eduskunta hyväksyi kirjanpitolain muuttamisen marraskuun 2023 lopulla. Jatkossa yritysten hallitus ja johto vastaavat kestävyystiedoista vastaavalla tavalla kuin taloudellisista tiedoista. Kestävyysraportointi kattaa ympäristöön, sosiaaliseen vastuullisuuteen ja hyvään hallintotapaan liittyvät seikat.

Lisätietoja hankkeesta:

Miika Kotaniemi
Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli
puh. 040 7020015
miika.kotaniemi@rakli.fi

Petri Suutarinen
Finreim Oy
puh. 040 033 0322
petri.suutarinen@finreim.fi

Vesa Ilmarinen
Katalysti Oy
puh. 040 508 6447
vesa.ilmarinen@katalysti.fi