Vuoden 2023 työntekijä ja esihenkilö

HUS Kiinteistöjen työntekijät ovat jälleen äänestäneet keskuudestaan vuoden työntekijän ja esihenkilön. Vuoden 2023 työntekijäksi valittiin turvallisuusvalvoja Risto Sipola, joka työskentelee Jorvin turvapalveluissa. Vuoden 2023 esihenkilö on puolestaan huoltomestari Kai Mikkola Kiinteistöpalvelut -yksiköstä. Molemmilla on takanaan pitkä yli 20 vuotta kestänyt ura HUS Kiinteistöjen palveluksessa.

Kuva: JONI Media Oy

Yhteistyöllä sairaala saadaan pyörimään 24/7

Yli 20 vuotta HUS Kiinteistöillä Jorvin sairaalassa turvallisuusvalvojana työskennellyt Risto Sipola pitää työstään, joka koostuu päivittäin eteen tulevista erilaisista haasteista. Työhön kuuluu eri sairaalarakennusten kulunvalvontaa, vartiointikierroksia sekä erilaisten tilanteiden ratkomista.

– Pitkä ura samassa talossa on luonut edellytykset sille, että kasvot ovat tulleet tutuiksi ja ihmiset osaavat kääntyä ongelmatilanteissa puoleeni. Kaikkea en läheskään aina pysty tai osaa hoitaa, mutta autan asiassa eteenpäin.

Riston tehtäviin kuuluu myös henkilöturvallisuuskoulutusten pitäminen. Niiden tarkoituksena on antaa työntekijöille valmiuksia arvioida, ennaltaehkäistä ja ennakoida riskejä sekä toimia oikein uhka- ja väkivaltatilanteissa.

– Työyhteisö Jorvin sairaalassa on aivan mahtava. Meillä kaikilla on työnkuvastamme riippuen erilaisia osaamisalueita ja omat vahvuutemme. Minulle on tärkeää se, että sairaalan arki pyörii mahdollisimman häiriöttömästi ja alan ammattilaiset saavat keskittyä työntekoon ja tehdä sitä turvallisesti.

Sairaalan työporukan kanssa vietetään aikaa myös vapaalla, ja yhdessä käydään muun muassa vuosittain soutamassa Sulkavalla.

– Sairaala on työpaikkana aivan oma maailmansa, jossa vaaditaan kykyä ennakoida tilanteita sekä toimia tarvittaessa ripeästi ja oma-aloitteisesti. Hyvät vuorovaikutustaidot ovat merkittävässä roolissa. Sairaalassa on mahdollisuus myös oppia todella paljon erilaisista asioista, ja siitä minä omassa työssäni erityisesti pidän.

Normaali työpäivä koostuu epänormaaleista asioista

Myös yli 20 vuotta HUS Kiinteistöillä Kiinteistöpalvelut -yksikössä huoltomestarina työskennellyt Kai Mikkola pitää työstään sen vaihtelevuuden vuoksi. Joka päivä voi eteen tulla uusia selvitettäviä tilanteita ja huoltotarpeita, joita ratkotaan yhdessä muun tiimin kanssa.

Vuoden esihenkilövalinnassa perusteluissa painoivat Kain kyky ratkoa asioita, hän vie asioita eteenpäin hyvin valmisteltuna ja hallitsee hyvin myös talousasiat.

Esihenkilötehtävissä Kai on toiminut jo yli 20 vuotta. Työuransa Kai aloitti aikanaan Marian sairaalasta, joka tuolloin oli vielä Helsingin kaupungin sairaala. Marian sairaala liittyi HUS kuntayhtymään vuonna 2000, ja vuonna 2002 Kai aloitti HUS Kiinteistöillä.

– Töihin on ollut mukava tulla joka aamu kaikki nämä vuodet. Työskentely sairaaloissa on minusta ollut aina mielenkiintoista ja monipuolista. Meillä on HUS Kiinteistöillä hyvä yhteishenki ja mukava porukka näitä töitä tekemässä toinen toistamme auttaen. Ei ole ollut hinkua muualle töihin.

Kain vastuualueeseen kuuluu tällä hetkellä Kolmiosairaala, Haartmanin sairaala sekä Meilahden sairaala-alue. Normaali työarki koostuu esihenkilötöistä, erilaisista kiinteistötarkastuksista sekä osallistumisesta käynnissä oleviin kunnossapito- ja rakennushankkeisiin.

– Voin lämpimästi suositella sairaalaa työympäristönä. Kiinteistönhuollon töissä sairaalassa yhdistyvät monipuolisella tavalla tekninen osaaminen sekä asiakaspalvelutyö erilaisten ihmisten kanssa.

Katso Riston ja Kain esittelyvideo täältä.