Puistosairaala ehdolla Rakentamisen Ruusu -palkinnon saajaksi

Puistosairaala on valittu ehdolle Rakentamisen Ruusu 2021 -palkinnon saajaksi. Helsingin kaupunkiympäristön toimialaan kuuluva rakennusvalvonta valitsee palkinnon saajan tammikuun loppupuolella.

Rakentamisen Ruusu jaetaan rakennusvalvonnan tarkoitusperiä esimerkillisesti edistävälle teolle, joka on edistänyt hyvän elinympäristön luomista ja ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti sekä kulttuurisesti kestävää kehitystä.

Puistosairaalan ehdokkuusperusteluissa sanotaan, että ”työmaalla raskas uudis- ja hienovarainen korjausrakentaminen kohtasivat toisensa, ja
nykyvaatimusten mukainen sairaalatekniikka sovitettiin vanhoihin tiloihin.”

”Puistosairaalassa käyneet ihmiset ovat tyytyväisinä huomanneet, että paikan vanhat arvot, alkuperäisyys ja henki ovat säilyneet”, kertoo Puistosairaalan peruskorjauksen suunnitellut arkkitehti Markus Kuusela.

Palkittaviksi ehdotetaan:

  • Pääsuunnittelija, arkkitehti: Markus Kuusela, Arkkitehtitoimisto Reino Koivula Oy
    • Vastaava työnjohtaja: Rauno Rahkola, Skanska Oyj
    • Projektipäällikkö: Lari Warva, HUS Kiinteistöt