Toimitusjohtajan haastattelu: ”Katsaus menneeseen – katseet tulevaan”

Vuosi 2022 oli HUS Kiinteistölle hyvä vuosi. Siitäkin huolimatta, että kun koronapandemian vaikutukset yhtiöön saatiin vihdoin normalisoitumaan, muuttui turvallisuustilanne Suomen lähialueilla merkittävästi.

Juha Tiuraniemi, HUS Kiinteistöt

Me HUS Kiinteistöissä teemme töitä varmistaaksemme häiriöttömän sairaalatoiminnan vuoden jokaisena päivänä ympäri vuorokauden. Siksi ennalta odottamattomiin poikkeustilanteisiin varautumisen merkitys korostui toiminnassamme viime vuoden aikana.

Vuoden 2022 aikana toimintaympäristössämme oli myös meneillään hyvinvointialueuudistuksen valmistelun viimeinen vuosi ja valmistauduimme uudistuksen voimaan tuloon 1.1.2023.

Kaikkien aikojen suurin liikevaihto

Viime vuoden liikevaihto oli yhtiömme historian suurin, noin 260 miljoona euroa. Liikevaihdon kasvua lisäsi erityisesti Siltasairaalan suuri rakennusprojekti osana HUS-yhtymän isoa investointiohjelmaa. Merkittävät rakennushankkeet ovat iso osa toimintaamme kuluvana vuonna ja jatkossakin.

Viime vuonna toimintaympäristö asetti myös liiketoiminnallemme haasteita jatkuneen koronapandemian, maailmanlaajuisen komponentti- ja materiaalipulan, inflaation ja energiakustannusten nousun myötä. Pysyimme kuitenkin 2 %:n tuottavuustavoitteessamme ja pystyimme tavoitteen mukaisesti palauttamaan omistajallemme takaisin 0,9 miljoonaa euroa.

Historiamme paras henkilöstötyytyväisyys

Yksi strategisista päätavoitteistamme on osaavin henkilöstö. Olemme onnistuneet saamaan sitoutuneita ja ammattitaitoisia työntekijöitä riveihimme. Työntekijöiden pysyvyys on hyvä, ja yhteishenki on hyvä. Tästä on osoituksena 30-vuotisen historiamme paras mittaustulos henkilöstötyytyväisyydessä.

Henkilökuntamme kokee työnsä merkitykselliseksi ja ammatillinen itsetunto on korkealla.

Henkilökuntamme kokee työnsä merkitykselliseksi ja ammatillinen itsetunto on korkealla. Myös mahdollisuus itsenäiseen työskentelyyn koettiin hyvänä. Kehittymismahdollisuuksia ja koulutusta toivottiin lisää, ja tähän meillä on jo kehitteillä uusia toimintatapoja.

Käynnistimme vuoden 2022 aikana HUS Kiinteistöt Akatemian, jonka tarkoituksena on ohjata ja tukea motivoituneiden työntekijöiden kehittymistä oman osa-alueensa parhaaksi asiantuntijaksi. Yksikkökohtaisten koulutusten lisäksi yhtiötasolla HUSK Akatemian kautta varmistetaan yhtenäisiä toimintatapoja, esimiestyötä sekä koulutusyhteistyöverkoston toimintaa.

Myös asiakastyytyväisyytemme pysyi ennätyksellisellä tasolla. Saavutimme kolme vuotta sitten asiakastyytyväisyydessä huipputuloksen, ja tyytyväisyys on säilynyt lähes ennallaan. Tämä siitäkin huolimatta, että veimme vuoden aikana läpi isoja haastavia rakennushankkeita, jotka aiheuttivat häiriötä sairaalatoiminnan arkeen.

Tiedolla johtamista ja palveluprosessien kehittämistä

Tärkeä strateginen painopisteemme on digitalisaation hyödyntäminen ja tuottavuuden parantaminen kehittämällä järjestelmiämme ja sähköisiä palveluita.

Vuoden 2022 alussa otimme henkilöstöpysäköinnissä käyttöön uuden mobiilisovelluksen. Nyt verkkokaupasta pystyy ostamaan päiväkohtaisen pysäköinnin aiempien kiinteiden vuosikorttien sijaan. Tämä suosii päiväkohtaisia valintoja, tuo joustavuutta liikkumiseen ja helpottaa osaltaan myös sairaala-alueiden pysäköintiongelmaa.  

Verkkokauppa laajennettiin myös henkilöstön virkistyskäyttöön tarkoitettujen lomahuoneistojen vuokraukseen.

Hankintapalveluamme kehitettiin kohti täysin sähköistä hankintaprosessia. Vuoden 2022 alussa otimme käyttöön uuden kilpailutus- ja sopimushallintaohjelma Cloudian. Järjestelmään liittyviä koulutuksia pidettiin eri yksiköille ja hankintaosaamista syvennettiin kattamaan yhtiön eri toimialoja. Merkittävimpiä kilpailutettuja hankintoja olivat eri suunnittelualojen, rakentamisen ja talotekniikan puitesopimukset.

Lisäksi yhtiössä on otettu asteittain käyttöön uusi Solaforce HR-järjestelmä, jonka avulla parannetaan HR-prosesseja ja tiedolla johtamista. Vuoden 2022 kehitys- ja seurantakeskustelut toteutettiin ja dokumentoitiin jo järjestelmän avulla.

Turvaa ja toimintavarmuutta

Keskeisenä teemana vuoden 2022 aikana oli jatkuvuudenhallinta, ja yhtiölle laadittiin varautumisen- ja jatkuvuudenhallintasuunnitelma. Kohdekohtaisia toipumissuunnitelmia tehtiin varmistamaan kiinteistön ja kiinteistötekniikan toiminta häiriö- ja poikkeustilanteissa.

Tietoturvallisuuden kehitystyötä jatkettiin koko vuoden ajan ja siinä erityisesti paneuduttiin kriittisten tietojärjestelmien suojaamiseen, varmentamiseen ja vikatilanteesta palautumiseen.

Turvapalveluiden asiakastyytyväisyys oli viime vuonna koko yksikön historian paras.

Vuoden aikana kiinteistöpalveluyksikkömme sai käsiteltäväkseen yhteensä 46 000 palvelupyyntöä. Pyydämme jokaisesta palvelutapahtumasta palautteen, ja saatujen palautteiden (yli 20 000 kpl) arvosana oli erinomainen.

Lisäksi tehtävänämme on turvata henkilökuntamme päivittäistä työtä sekä sairaalakiinteistöissä vierailevia asiakkaita. Palveluihimme kuuluu omaisuuden suojaamista, henkilö- ja rikoshälytyksiin reagointia, useimpien rakennushankkeiden työmaiden vartiointia sekä sähköisen kulunvalvonnan hallinnointia.

Vuoden 2022 aikana hälytystapahtumia kirjattiin yhteensä 7 400, mikä tarkoittaa useita vartiointitehtäviä päivässä eri puolilla HUS-aluetta. Turvapalveluiden asiakastyytyväisyys oli viime vuonna koko yksikön historian paras. Missiomme mukaisesti tehtävänämme on varmistaa häiriötön sairaalatoiminta vuoden jokaisena päivänä, ja turvallisuuden varmistaminen on kiinteä osa tätä työtä.

Kohti vähähiilisyyttä

Strategiassamme tavoitteena on pienentää hiilijalanjälkeä sekä kasvattaa hiilikädenjälkeä.

Hiilijalanjälkeämme on tarkoitus pienentää vuosittain 10 %, ja tässä olemme onnistuneet jo kahtena peräkkäisenä vuotena. Vuoteen 2021 verrattuna alenemaa on 12 %. Hiilijalanjälkeä on saatu pienennettyä muun muassa hiilineutraalin sähköön siirtymisellä.

Yli 10 miljoonan rakennushankkeissa olemme ottaneet käyttöön hiililaskennan, jolla laskemme hiilitasetta. Laskennalla pyrimme minimoimaan rakentamisen päästöjä jopa rakennusmääräyksiä enemmän.

Rakentamisen hiililaskennassa arvioidaan esimerkiksi rakennusmateriaalien ja rakentamisen aikaisia ympäristövaikutuksia, rakennusjätteen määrää sekä sen kierrätystä. HUS Kiinteistöt on muun muassa sitoutunut kestävän purkamisen Green Deal -sopimukseen.

Yhtiön kehittämä jäteseurantaohjelma (HUSKEY) on mahdollistanut myös sairaalatoiminnasta kertyvän sekajätteen tarkan seurannan, mikä on osaltaan vaikuttanut jätteen vähentymiseen HUSin ja yhtiön ympäristötavoitteiden mukaisesti.

Vahva visio viitoittaa tietä tulevaisuuteen

Visiomme on olla osaavin kumppani ja kehittäjä sairaalakiinteistöissä. Se tarkoittaa myös jatkuvaa kehittymistä ja oikeita strategisia valintoja.

Toimintaympäristön epävarmuus tulee olemaan läsnä lähivuosina, ja inflaatio sekä korkotaso näyttävät pysyttelevän vielä kuluvana vuonna korkealla. Taloudellinen kehikkomme on siten paljon haastavampi kuin aikaisempina vuosina. Myös turvallisuuspoliittinen ympäristömme on pysyvästi muuttunut.

Tekijöitä, joihin voimme vaikuttaa on kuitenkin lukuisia. Näitä ovat osaamiseen ja ammattitaitoiseen henkilöstöön panostaminen, tiedolla johtaminen eli digitalisaation hyödyntäminen ja sähköisten palveluiden kehittäminen ja sitä kautta tuottavuuden parantaminen sekä vähähiilisyyteen panostaminen kaikessa toiminnassamme.

Vaikka ajat ovat haastavat, niin hyvin valmistautuneina pystymme helpommin varmistamaan toimintamme jatkuvuuden kohti tulevaa eteen tulevista haasteista huolimatta.

Juha Tiuraniemi
Toimitusjohtaja, HUS Kiinteistöt