Toimitusjohtajan terveiset – vuosi 2023 pähkinänkuoressa

Vuonna 2023 HUS Kiinteistöjen toiminnassa korostui poikkeustilanteisiin varautuminen, kustannustehokkuus ja taloustilanteeseen sopeutuminen. Toimintaympäristössä oli meneillään myös hyvinvointialueuudistuksen ensimmäinen vuosi. Pystyimme kuitenkin pitämään kustannuskilpailukyvyn erinomaisena tilanteessa, jossa inflaatio- ja korkotasot olivat odotettua korkeammalla. Samalla onnistuimme varmistamaan toimintamme häiriöttömyyden.

Juha Tiuraniemi. Kuva: JONI Media Oy

Vuoden 2023 toimintamme merkkipaaluja

Keskeiset tunnuslukumme olivat pääosin positiivisia. Erilaisten hankkeiden ja palvelupyyntöjen kappalemääräiset volyymit kasvoivat merkittävästi edellisestä vuodesta. Asiakas- ja henkilöstötyytyväisyys pystyttiin pitämään korkealla tasolla. Olemme samaan aikaan myös kehittäneet pitkäjänteisesti toimintaamme ja ratkaisuja kohti parempaa tuottavuutta ja vähähiilisyyttä.

Vuoden 2023 tilikauden liikevaihtomme oli kautta aikojen 3. suurin ollen 240,9 miljoonaa euroa. Yhtiön tulos oli 12 319,19 euroa voitollinen.

Yhtiömme saavutti HUSin asettaman 2,0 prosentin sitovan tehostamistavoitteen. Tuottavuutemme parantui edellisvuodesta 2,6 %. Pystyimme pitämään kiinteistöjen ylläpidon kustannuskehityksen vuoden 2019 kustannustasolla poikkeuksellisen korkeana jatkuneesta inflaatiosta huolimatta.

Ylläpidon kustannuksemme kasvoivat edellisvuodesta vain 1,4 % Tilastokeskuksen indeksin kasvaessa 4,9 %. Alitimme Tilastokeskuksen kustannusindeksin jo kolmatta vuotta peräkkäin.

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on HUSK_liikevaihto_2019-2023_conv-2.svg

Vuonna 2023 suurten rakennushankkeidemme maksuohjelman pitävyys oli erinomainen ollen 100,1 % (vuonna 2022: 98,80 %). Suurten ja pienten rakennushankkeiden kokonaistoteuma oli 99,2 % alittaen kustannusraamin 1,3 miljoonalla eurolla.

Pystyimme pitämään kustannuskilpailukyvyn erinomaisena korkeana jatkuneesta inflaatio- ja korkotasosta huolimatta

Hanke- ja palveluvolyymimme pysyi korkealla

Kiinteistöpalveluissa hoidettiin 50 000 palvelupyyntöä ja projektipalveluissa tehtiin yli 900 korjaus- ja muutoshanketta. Kunnossapito- ja kiinteistönhoitotyöt siirtyivät vuoden 2023 alusta alkaen kokonaisuudessaan kiinteistö- palveluiden toteuttavaksi, projektipalveluiden keskittyessä vaativiin asiantuntijatehtäviin. Kaiken kaikkiaan hoidettavia ylläpidettäviä neliöitä oli 1.2 miljoonaa.

Rakennuttamispalveluissa oli käynnissä noin 30 yli 0,5 miljoonan hanketta. Käynnissä olevien rakennusinvestointien kokonaisvolyymi oli 700 MEUR.

Isoista rakennushankkeista Jorvin sairaalan uuden osastorakennuksen rakentaminen alkoi tammikuussa 2023 ja peruskiven muuraustilaisuus pidettiin lokakuussa.

Mittasuhteiltaan Siltasairaalaa vastaavassa suurhankkeessa rakennetaan uusi osastorakennus nykyisen Jorvin sairaalan ja Espoon sairaalan välittömään läheisyyteen. Jorvin sairaalan uuteen osastorakennukseen tulee tilat erikoissairaanhoidon toiminnoille sekä uudelle pääaulalle. Lisäksi Jorvin sairaalan leikkaussalien peruskorjaus valmistui huhtikuussa.

Tammisairaala saavutti harjakorkeuden toukokuussa 2023 ja valmistuu käyttöön vuoden 2024 lopussa. Meilahden sairaala-alueen läheisyyteen, Paciuksenkadun ja Zaidankadun väliin rakennettava uusi Tammisairaala keskittyy pääosin HUSin silmätautien erikoissairaanhoidon toiminnoille.

Suurten rakennushankkeidemme maksuohjelman pitävyys oli erinomainen

Turvapalveluissa toteutettiin yli 11 000 hälytystehtävää. Turvallisuusasiantuntijoiden työssä painottuivat vuoden 2023 aikana erityisesti sairaaloiden turvallisuus- ja pelastussuunnitelmien päivitystyöt sekä uudisrakennus- ja peruskorjaushankkeisiin liittyvät turvallisuusasiat.

Syyskuusta lähtien avainpalveluiden toiminnot keskitettiin saman katon alle hallintokeskuksesta turvakeskuksen uudistettuihin tiloihin Meilahteen ja näin asiakkaille pystyttiin tarjoamaan palvelut “yhden luukun” periaatteella.

Asuntopalvelut oli vuoden 2023 aikana mukana Uuden lastensairaalan tehohoidon pilottihankkeessa järjestämällä asumispalvelut erillisratkaisuna muun muassa Turusta Helsinkiin saapuneille hoitajille koulutusjaksojen ajaksi.

Henkilöstötyytyväisyys edelleen korkea

Henkilöstötyytyväisyytemme säilyi edelleen yhtiön historian parhaalla tasolla (3,24 asteikolla 1–4). Asiakastyytyväisyys säilyi korkealla tasolla (3,23), mutta laski kuitenkin hieman edellisestä vuodesta.

Toimialariippuvainen asiakassuositteluindeksi NPS oli 34,93 asteikolla -100 – +100 eli hyväksi luokiteltavissa.

Vähähiiliset ratkaisut osaksi arkipäivää

Yhtiömme hiilijalanjälki laski noin 14 % vuoteen 2022 verrattuna. Keskeisimpiä toimenpiteitä hiilijalanjäljen pienentämiseksi vuonna 2023 olivat tilankäytön tehostaminen ja siirtyminen työkoneissa dieselistä biodieseliin.

HUS Kiinteistöjen rakennuttama Jorvin sairaalan uusi osastorakennus rakennetaan HUSin ympäristöohjelman mukaisesti vähähiilisyys huomioiden.

Vähähiilisiä ratkaisuja ovat muun muassa maalämmön hyödyntäminen, CO2-päästöjen huomioiminen materiaalivalinnoissa sekä kestävämpien toimintamallien löytäminen purkutöissä. Toteutamme Jorviin tulevaisuuden sairaalan ja otamme taas uuden askeleen rakentamisen aikaisten CO2-päästöjen vähentämisessä ja sitä kautta ilmastonmuutoksen torjunnassa.

HUS Kiinteistöt lähti syyskuussa mukaan myös KEINO kiertotaloushankkeeseen. Mukaan lähtevät tahot toteuttavat akatemian aikana hankintoihin liittyvän oman pilottihankkeen. Oma pilottihankkeemme keskittyy Meilahden sairaala-alueen hallintorakennuksen tulevaan purkutyöhön.

Luottavaisin mielin kohti vuotta 2024

Haastavista talousnäkymistä huolimatta varmaa on se, että perustehtävämme eli häiriöttömän sairaalatoiminnan varmistaminen sekä henkilöstömme tämän eteen tekemä arvokas työ jatkuu tavalla tai toisella.

Vuoden 2024 keskeisiä tavoitteitamme ovat taloudellisen tuloksen ja asiakastyytyväisyyden parantaminen. Työmme laadun ja jatkuvuuden varmistamiseen liittyvät myös yhtiömme kärkihankkeet tälle vuodelle.

Halumme edelleen lunastaa paikkamme sairaalakiinteistöjen osaavimpana kumppanina ja tuoda erikoisosaamisemme näkyväksi kaikessa tekemisessämme tänäkin vuonna.

Juha Tiuraniemi
toimitusjohtaja, HUS Kiinteistöt Oy