Siltasairaalan peruskivi muurattiin

Siltasairaalan peruskivi muurattiin Helsingin Meilahdessa keskiviikkona 26.9.2018. HUSin historian suurin rakennushanke Siltasairaala tulee korvaamaan valmistuttuaan Töölön sairaalan sekä osan Syöpätautien klinikkaa.

Siltasairaalan rakennustyöt

 • purku- ja maanrakennustyöt tammikuussa 2018
 • keväällä 2018 aloitettiin louhintatyöt ja kesällä käynnistyivät perustustyöt
 • rakennus valmistuu vuoden 2022 kesällä
 • toiminta sairaalassa alkaa alkuvuonna 2023

Siltasairaala rakennetaan kiinteästi Meilahden tornisairaalan ja Syöpätautien klinikan väliin. Tällöin nämä yhdessä Meilahden kolmiosairaalan kanssa muodostavat tilojen sekä toiminnan osalta yhtenäisen kokonaisuuden.

Siltasairaalassa toiminnat ja tilat integroituvat monin tavoin

Siltasairaala rakennetaan kiinteästi Meilahden tornisairaalan ja Syöpätautien klinikan väliin. Tällöin nämä yhdessä Meilahden kolmiosairaalan kanssa muodostavat tilojen sekä toiminnan osalta yhtenäisen kokonaisuuden.

Meilahden sairaalan ja Töölön sairaalan päivystykset yhdistyvät Siltasairaalassa yhdeksi päivystykseksi. Samoin leikkausosastot tulevat muodostamaan uuden toiminnallisen kokonaisuuden, kertoo HUSin hankejohtaja Raija Malmström.

Perusteellinen suunnittelu ja uusin teknologia keskeisissä rooleissa

Uuden sairaalan rakennuttamisessa hyödynnetään Big room –työskentelytapaa, jossa asiantuntijat ja HUSin henkilökunta kokoontuvat säännöllisesti ja tekevät tiivistä yhteistyötä. Myös potilaat on otettu mukaan suunnitteluun. Cave-virtuaaliympäristöä (Cave Automatic Virtual Enrivonment) hyödynnetään suunnittelussa, jonka avulla suunniteltuja tiloja voidaan hahmottaa kolmiulotteisesti. Apotti-tietojärjestelmää ja 2020-luvun teknologiaan perustuvia järjestelmiä hyödynnetään laajalti unohtamatta energiatehokkuutta ja ympäristövastuullisuutta, jotka ovat jo suunnitteluvaiheesta asti olleet esillä.

Arkkitehtisuunnittelusta vastaa Team Integrated, joka on neljän arkkitehtitoimiston yhteenliittymä. Pääurakoitsijana toimii SRV, joka on ollut mukana jo rakentamista edeltävässä kehitysvaiheessa, jotta voidaan varmistaa pysyminen kustannusraamissa sekä tavoitteiden ja aikataulun saavuttaminen.

Faktat

Siltasairaala numeroina:

 • Siltasairaalan bruttoala eli kaikkien rakennusosien ja kerrosalojen yhteenlaskettu pinta-ala on noin 69 000 brm2, mikä on lähes 1,5 kertaa Uuden lastensairaalan bruttoala.
 • Kerroksia Siltasairaalan korkeimmassa rakennusosassa on 9 ja matalimmassa 5.
 • Tarkistettu, rakentamisen hintakehityksen pääkaupunkiseudulla huomioon ottava kustannusarvio on 295 miljoonaa euroa.

Mitä Siltasairaalaan tulee?

 • 215 sairaansijaa neljällä vuodeosastolla
 • 58 tehohoitopaikkaa, joista 8 valvontatasoista
 • 69 hoitopaikkaa Syöpäkeskuksen päiväsairaalassa
 • 16 uutta leikkaussalia, jotka muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden Meilahden tornisairaalan nykyisten 18 leikkaussalin kanssa
 • poliklinikkavastaanottoja
 • luento- ja opetustiloja
 • ravintola

Siltasairaalan työmaa

 • SRV:n johtama työmaa on kevään aikana laajentunut osissa ja lopulliseen kokoonsa työmaa laajenee 1.10.2018, jolloin se valtaa Syöpätautien klinikan edustan kokonaan.
 • Siltasairaalan työmaalla työskentelee tällä hetkellä noin 110 henkilöä. Henkilömäärä kasvaa hankkeen edetessä.
 • Kalliota on louhittu työmaalla ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana noin 4 400 kuorma-autollisen verran, yhteensä noin 36 000 k-m3. Lisäksi tontilta on viety noin 2 000 kuorma-autollista maata.

Siltasairaalan visio

Siltasairaalan myötä Meilahden sairaala-alue täydentyy tulevaisuuden potilaiden korkeatasoiseksi, kehittyväksi ja kilpailukykyiseksi erikoissairaanhoidon palvelukokonaisuudeksi.