Uuden lastensairaalan päivystys avautui 25.9.2018

Päivystystoiminta on tänään avautunut Uudessa lastensairaalassa. Sairaalassa hoidetaan 0-15 vuotiaita potilaita kaikilta erikoisaloilta. Uuden sairaalan avautumisen myötä lasten sairauksien hoito vanhassa Lastenlinnassa päättyy.

Osa toiminnoista aukesi potilaille jo viime viikolla, joten sairaalassa toimii jo mm. kolme vuodeosastoa ja päiväsairaala. Muuton jälkeen myös leikkaus-, anestesia- ja tehohoito käynnistävät toimintansa uusissa tiloissa.

HUS-Kiinteistöt Oy tulee toteuttamaan Uudessa lastensairaalassa kiinteistönhoitoa ja kunnossapitoa.