Laakson yhteissairaalahanke

Suunnitelmissa Laaksoon psykiatrian ja somatiikan yhteissairaalahanke

HUS ja Helsingin kaupunki suunnittelevat yhteistyössä Helsingin Laakson alueelle psykiatrian ja somatiikan yhteissairaalaa. Laakson yhteissairaalaan suunnitellaan rakennettavaksi noin 900 sairaansijaa, joista noin puolet ovat psykiatrian ja noin puolet somatiikan käyttöön. Psykiatrian alat kattavat kaikki lapsista vanhuksiin. Tavoitteena on, että yhteissairaala korvaisi Helsingin kaupungin Suursuon ja Auroran sairaalat sekä HYKS Psykiatrian sairaalatoiminnan Kellokosken/Ohkolan sairaalassa ja HYKS Psykiatriakeskuksessa. Somatiikan osalta tavoitteena on, että yhteissairaalaan sijoittuisi esim. geriatrista ja kuntoutustoimintaa. Laakson sairaalasta tulisi osa tulevaisuuden Meilahti-Laakso –sairaalakampusta.

Hankkeesta on käynnissä hankesuunnitteluvaihe, joka perustuu 8.5.2017 päivättyyn tarveselvitykseen. Tavoitteena on, että hankesuunnnitelma valmistuu tammikuussa 2020 ja että HUS sekä Helsingin kaupunki voivat tehdä päätöksen hankkeen jatkamisesta keväällä 2020. Hankesuunnitelman rinnalla Helsingin kaupunki valmistelee alueen asemakaavan muutosta, mikä on edellytyksenä rakentamisen käynnistymiseen. Alustavan arvion mukaan hankkeen rakentaminen voi käynnistyä aikaisintaan vuonna 2021 ja tavoitteena on vaiheittainen toteutus. Tarveselvitysvaiheessa arvioitu hankkeen laajuus on arviolta noin 150 000 bruttoneliötä ja kustannusarvio on noin 700 miljoonaa euroa (alv 0 %).

Suunnittelussa ajankohtaista

Hankesuunnittelu on käynnistynyt elokuussa 2018. Suunnittelun painopiste on koko sairaala-alueen Master Plan-vaihtoehtojen suunnittelussa. Samanaikaisesti on kehitetty Master Plan –vaihtoehtoihin liittyviä osastopohjamalleja. Osana hankesuunnittelua selvitetään myös mahdollista tunneliyhteyttä Meilahden ja Laakson yhteissairaalan välille.

[Kuva1: Liite Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta]