Puistosairaala aikuiskirurgian käyttöön peruskorjauksen jälkeen

Toteutussuunnitteluvaiheesta rakentamiseen

Uuden lasten sairaalan valmistuttua vuonna 2018 sinne siirtyivät Lastenklinikassa olleet toiminnot. Toteutussuunnitteluvaihe peruskorjauksesta valmistui 7/2018. Peruskorjaus tehdään kahdessa osassa:

  1. osa kehitysvaihe alkaa 11/2018 –> rakentaminen keväällä 2019 –> 1. osa valmistuu 10/2020
  2. osa kehitysvaihe alkaa 11/2019 –> rakentaminen syksyllä 2021 –> 2. osa valmistuu 12/2023

Hankkeen kokonaisbudjetti on 84 milj. €.

Toiminta uudistetuissa tiloissa on tarkoitus käynnistää vuonna 2021.

Rakentamisprojektin haasteita

Rakennus on suojeltu, mikä tarkoittaa tässä tapauksessa sitä, että esimerkiksi kiinteistön ulkopuolisia rakenteita tai sisäosien kantavia rakenteita ei voida muuttaa. Peruskorjaus kattaa noin puolet rakennuksesta. Hyvän sijaintinsa vuoksi sairaalarakennus on päätetty pitää vaativan erikoissairaanhoidon käytössä, vaikka rakennus vaatiikin kallista täysimittaista peruskorjausta mm. todettujen sisäilmaongelmien poistamiseksi.

Hankkeen tavoitteet

Tavoitteena on, että peruskorjauksen jälkeen Puistosairaalalla (ent. Lastenklinikan sairaalarakennus) on 10 leikkaussalia sekä runsaasti polikliinisia, päiväkirurgisia sekä leikkaukseen kotoa ja heräämöstä kotiin –toimintoja. Vuodeosastoille tulee mahtumaan 50 sairaansijaa.

Puistosairaalaan tulee uudistuksen jälkeen siirtymään mm. Töölön sairaalasta plastiikkakirurgiaa, HUSUKEn polikliininen toiminta, Jorvin sairaalasta osa plastiikkakirurgista toimintaa, Kirurgisesta rintarauhaskirurgia, hammashoitoa.

Siirtyvät toiminnot on valittu siten, että päivystystä ja tehohoitoa ei järjestetä samassa rakennuksessa. Uudistettuun rakennukseen ei tule teho-osastoa, vaan se tullaan järjestämään mm. Siltasairaalassa, joka valmistuu vuonna 2022.