Jorvin sairaalan leikkausosaston peruskorjaus alkaa

Espoossa sijaitsevassa Jorvin sairaalassa alkaa rakennushanke, joka sisältää vuonna 1976 valmistuneen K-leikkausosaston ja sen alapuolisten tilojen peruskorjauksen.

Hankkeessa uusitaan anestesia- ja leikkausosastot sekä rakennetaan tilat sydänkeskukselle ja laboratoriolle. Peruskorjaus valmistuu vuoden 2023 alussa.

Peruskorjauksen jälkeen Jorvissa on 20 leikkaussalia. Uudet leikkaussalit soveltuvat jatkossa kaikkien potilasryhmien hoitoon ja tavoitteena on myös nostaa leikkaussalien tehokkuutta.

Työt on jo aloitettu valmistelevilla töillä. Työmaan perustaminen ja työmaa-alueen rajaus alkaa heinä-elokuussa. Purkuvaihe alkaa syksyllä ja jatkuu kevään 2021 loppuun.

Jorvin sairaalan toiminta jatkuu normaalisti koko peruskorjauksen ajan. Työmaasta aiheutuu meluhaittaa sairaalassa työskenteleville ja siellä asioiville. Haitat pyritään minimoimaan mahdollisimman vähiin.

Rakennuttajana toimii HUS Kiinteistöt Oy ja pääurakoitsijana SRV Rakennus Oy.