HUS Kiinteistöt auditoi tietojärjestelmänsä

HUS Kiinteistöt panostaa tietoturvaan ja yhtiössä alkaa kaikkien tietojärjestelmien auditointi.

”Auditoinnin avulla saamme varmennetun käsityksen meidän tämänhetkisestä tietojärjestelmien ja tietoturvan tasostamme, mahdollisista toiminnallisista haasteista sekä suositeltavista parannuskohteista korkeamman tietoturvan saavuttamiseksi”, hallintojohtaja Sami Jarke sanoo.

Auditoinnin perustana käytetään tietoturvallisuuden ohjeistuksia ja standardeja, esimerkiksi sellaisia kuin VAHTI, KATAKRI ja ISO27001.

Auditointi jakautuu kolmeen osa-alueeseen: turvallisuusjohtaminen, fyysinen turvallisuus ja tekninen turvallisuus. Auditointi jatkuu vuoden 2020 loppuun saakka.