Paciuksenkadun toimipiste on nyt Green Office

WWF:n Green Office -tarkastaja kävi HUS Kiinteistöjen Paciuksenkadun toimipisteessä tekemässä tarkastuksen. Tarkastaja kiinnitti huomiota paitsi Green Office -kriteerien täyttymiseen, myös yhtiön yleiseen vastuullisuustoimintaan.

Tarkastaja Mikko Heikkinen piti hyvänä asiana, että ympäristöasiat on otettu huomioon myös yhtiön uudessa strategiassa. Kolme tuntia kestäneen tarkastuksen jälkeen Heikkinen myönsi HUS Kiinteistöille Green Office -tunnuksen-

”HUS Kiinteistöjen Paciuksenkadun toimipisteessä ympäristöasiat nivoutuvat osaksi koko organisaation vastuullista toimintaa”, Heikkinen sanoi Green Officen tviitissä, jossa uutisoitiin uudesta Green Office -tulokkaasta.