HUS Kiinteistöt matkalla kohti vähähiilisyyttä

 

HUS Kiinteistöt Oy on ottanut tavoitteekseen vähähiilisyyden toiminnassaan. Tämän lisäksi autamme HUSia sen matkalla kohti hiilineutraalisuutta 2030. HUS Kiinteistöjen tavoitteena on saada oma hiilijalanjälki mahdollisimman pieneksi ja yhtiön palveluiden hiilikädenjälki mahdollisimman suureksi. Hiilikädenjälki tarkoittaa aktiivisia toimia, joilla autamme asiakasta pienentämään omaa hiilijalanjälkeään.

Hiilineutraalisuuteen pääsy edellyttää rakennetun ympäristön päästöjen vähentämistä. Vähähiilinen rakennuttaminen edellyttää valintoja energiamuodoissa, materiaaleissa ja rakennusjätteiden kierrättämisessä.

”Vähähiilinen rakennuttaminen on saanut yhtiössämme entistä suuremman roolin. Kuljemme tässä toimialan edelläkävijöiden joukossa. Yksi strategisista tavoitteistamme on Sitoudumme toiminnassa kohti hiilineutraalisuutta”, toimitusjohtaja Juha Tiuraniemi sanoo.

HUS Kiinteistöjen hiilijalanjälki oli 343,7 tonnia CO2 vuonna 2020. Hiilijalanjälkemme on laskettu Suomen ympäristökeskuksen ohjeistuksen ja kansainvälisen GHP protokollan mukaisesti.

HUS Kiinteistöt on mukana HUSin hiilijalanjäljen laskennassa sekä vähähiilisyyden tiekartan laadinnassa. Tiekartta valmistuu maaliskuuhun 2022 mennessä ja se suuntaa myös HUS Kiinteistöjä asioihin, joissa tarvitaan aktiivista hiilikädenjälkeämme tulevina vuosina.

HUS Kiinteistöt on päättänyt osallistua Vastuu Groupin järjestämään Vähähiilinen rakennettu ympäristö -ohjelman ESG-data -pilottiin, joka alkaa marraskuussa ja kestää vuoden. Hiilineutraalisuuden tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan luotettavaa dataa, parhaita käytäntöjä ja yhteistä alan sopimista. Hanke tukee strategista tavoitettamme kohti vähähiilisyyttä.

Vastuu Group on kutsunut osallistujia sekä yksityiseltä että julkiselta puolelta ja anonut hankkeeseen rahoitusta Business Finlandilta. Hankkeen rahoitus koostuu sekä yritysten osallistujamaksuista että Business Finlandin osuudesta.

HUS Kiinteistöt kehittää myös hankintojen vaikuttavuutta ja tässäkin otetaan huomioon vähähiilisyys