Siltasairaala valmistui aikataulussa

Meilahden sairaala-alueella sijaitsevan Siltasairaalan rakennustyöt ovat päättyneet ja sairaalarakennus on luovutettu HUSille. HUS Kiinteistöjen rakennuttamaan Siltasairaalaan siirtyvät nykyisin Töölön sairaalassa olevat toiminnat ja osa Syöpätautien klinikan toiminnoista. Uusi sairaalarakennus on yhteydessä viereisiin Meilahden tornisairaalaan ja Syöpätautien klinikkaan sekä Meilahden sairaala-alueen tunneliverkostoon.

Siltasairaalassa aloitetaan potilaiden vastaanottaminen vasta ensi vuoden alkupuolella, mutta HUS Kiinteistöt vastaa sairaalan ylläpidosta tästä päivästä eteenpäin. Esimerkiksi rakennuksen eri järjestelmien hälytykset siirtyvät HUS Kiinteistöjen huoltomiehille toimenpiteitä varten. Myös uuden sairaalan vartiointi siirtyy yhtiölle.

Sairaalaa varustellaan kesän ja syksyn aikana. Ensimmäiset kalusteet tulevat elokuussa ja käyttäjien laitehankintojen asennukset alkavat syyskuussa.

Rakennushanke käynnistyi jo vuonna 2015, kun sairaalan suunnittelusta järjestettiin arkkitehtuurikilpailu. Kilpailun voitti työyhteenliittymä Team Integrated, joka koostuu neljästä eri arkkitehtitoimistosta. Pääsuunnittelijana toimi Matti Anttila arkkitehtitoimisto AW2 Oy:stä.

Rakennushankkeessa on kiinnitetty erityistä huomiota energiatehokkuuteen ja sitä kautta vähähiilisyyteen. Hankkeessa on varauduttu myös aurinkoenergian hyödyntämiseen.

Pääurakoitsijaksi valittiin SRV, joka luovutti rakennuksen HUSille eilen 30.6.2022.

”On helpottunut olo nyt, kun ollaan tässä vaiheessa. Näihin seitsemään vuoteen mahtuu paljon tapahtumia ja muutoksia sekä ihmisiä on vaihtunut, mutta yhteistyö on kuitenkin sujunut hyvin eri osapuolten välillä. Uskallan sanoa, että käyttäjät saavat käyttöönsä modernit ja valoisat tilat, jotka tukevat heidän toimintaansa”, sanoo Siltasairaalan rakennushankkeen projektipäällikkö Marita Perälä HUS Kiinteistöistä.

Rakennus valmistui määräajassa huolimatta ympäristön muutoksista aiheuttamista paineista.

”Pandemia keskeytti meidän yhteiset Big Room -palaverimme ja siirryimme etätyöskentelyyn. Työmaalla oli sairaustapauksia, mutta ei niin suuria määriä kerrallaan, että olisimme joutuneet sulkemaan työmaan”, Perälä kertoo.

Siltasairaala on saanut nimensä vuodeosastotornin ja Syöpäkeskuksen tiloja yhdistävästä siltamaisesta rakennusosasta. Rakennus käsittää 360 000 bruttokuutiota. Rakennuksen kerrosmäärät vaihtelevat viidestä yhdeksään kerrokseen.

Lisätietoja: Projektipäällikkö Marita Perälä, HUS Kiinteistöt Oy, 050 427 1346