HUS Kiinteistöt sitoutuu Green Deal -sopimukseen

HUS on julkaisut ensimmäisenä sairaanhoitopiirinä Suomessa tiekartan, jolla tavoitellaan hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä. HUS Kiinteistöt auttaa osaltaan omistajaansa tässä tavoitteessa ja sitoutuu vähähiilisyyteen muun muassa hankinnoissa ja rakentamisessa.

HUS Kiinteistöt on sitoutunut kestävän purkamisen Green Deal -sopimukseen.

”Sitoudumme tässä noudattamaan ympäristövastuullisia toimintatapoja. Ilmastonmuutokseen vastaaminen on koko konsernin tavoite, jonka otamme huomioon kaikissa ratkaisuissamme. Teemme tätä työtä samalla tavoitellen myös korkeaa laatu- ja kustannustehokkuutta. Vastuullinen toiminta on kokonaisuus, jossa tavoitteet tukevat toisiaan.”, HUS Kiinteistöjen toimitusjohtaja Juha Tiuraniemi sanoo.

Green Deal sopimus edellyttää, että pääsääntöisesti kaikissa korjaus- ja purkuhankkeissa toteutetaan purkukartoitus. Sopimuksessa sitoudutaan kehittämään toimintaansa edistämään purkumateriaalien uudelleenkäyttöä ja kierrätystä kokonaisvaltaisesti.

”Tämä on luonnollinen askel meille vastuullisena rakennuttajana. Pyrimme minimoimaan materiaalihukkaa ja edesauttamaan osaltamme materiaalien kiertoa”,  HUS Kiinteistöjen rakennuttamisjohtaja Carl Sirén sanoo.

Green Deal -sopimukseen sitoutumisen lisäksi HUS Kiinteistöt on laskenut hiilijalanjälkensä vuosina 2020 (364 tonnia CO2-e) ja 2021 (320 tonnia CO2-e).

”Onnistuimme pienentämään hiiljalanjälkeämme 12 prosenttia. Pidän tätä hyvänä suorituksena, sillä energiatehokkuus ja ympäristöasiat ovat olleen jo pitkään toiminnan fokuksessa”, Tiuraniemi sanoo.