Ympäristö­vastuu

HUSin ylläpitotilojen
energiamäärä/potilaskäynti
2018–2020

Kasvihuonepäästöt
HUS-alueella
2018–2020

Päästöjakauma päästölähteittäin. Tonnia CO2-ekv (hiilidioksidiekvivalitenttia)
HUS-alueen jätemäärä/
potilaskäynti 2017–2020
HUS Kiinteistöjen
omat toimitilat 2017–2020

 

Yhteiskunta­vastuu

Maksamme veromme Suomeen
HUS Kiinteistöt maksaa kaikki veronsa ja veroluonteiset maksunsa Suomeen. Tuemme julkisen sektorin toimintaa maksamillamme veroilla sekä tarjoamalla työpaikkoja.

Sosiaalinen vastuu

Henkilöstö on tärkein voimavaramme. Sen vuoksi haluamme varmistaa ammattilaistemme hyvinvoinnin ja työturvallisuuden parhailla mahdollisilla tavoilla. Hyvinvointia pyrimme edistämään varhaisen puuttumisen toimintamallilla.

Työsuojelutoiminnassa tavoitteenamme on edistää työympäristön turvallisuutta ja työntekijöiden työkykyä ja terveyttä. Tapaturmien ja muiden turvallisuuspoikkeamien raportoinnissa hyödynnämme HUSin sähköistä riskienhallinnan ja varautumisen järjestelmää HUS-Riskit.

Sairauslomapäivien ja
työtapaturmien määrä
HUS-alueella 2017–2020

Henkilöstön sitoutumisen
indeksi ja henkilöstön
vaihtuvuus

*vakinaiset palvelussuhteet /vakinaisen henkilökunnan määrä 31.12.

Vuoden vastuullisuusteot