Ympäristö­vastuu

Ylläpitotilojen energiamäärä
/potilaskäynti 2018–2021

Kasvihuonekaasupäästöt HUS-alueella 2018–2021

Päästöjakauma päästölähteittäin. Tonnia CO2-ekv (hiilidioksidiekvivalitenttia)

Jätemäärä lisääntyi koronan vuoksi 2021
HUS Kiinteistöjen omat toimitilat 2018–2021

 

Yhteiskunta­vastuu

Maksamme veromme Suomeen

HUS Kiinteistöt maksaa kaikki veronsa ja veroluonteiset maksunsa Suomeen. Tuemme julkisen sektorin toimintaa maksamillamme veroilla sekä tarjoamalla työpaikkoja.

Sosiaalinen vastuu

Haluamme varmistaa ammattilaistemme hyvinvoinnin ja työturvallisuuden parhailla mahdollisilla tavoilla, sillä henkilöstö on tärkein voimavaramme.

Hyvinvointia pyrimme edistämään varhaisen puuttumisen toimintamallilla.

Työsuojelutoiminnassa tavoitteenamme on edistää työympäristön turvallisuutta ja työntekijöiden työkykyä ja terveyttä. Tapaturmien ja muiden turvallisuuspoikkeamien raportoinnissa hyödynnämme HUSin sähköistä riskienhallinnan ja varautumisen järjestelmää HUS-Riskit

Työtapaturmat
vähenivät 2021

Henkilöstön sitoutuminen kasvoi ja pysyvyys parani 2021

*vakinaiset palvelussuhteet /vakinaisen henkilökunnan määrä 31.12.

Vuoden vastuullisuusteot

Laskimme hiilijalanjälkemme

Tavoitteemme on pienentää hiilijalanjälkeä sekä kasvattaa hiilikädenjälkeä. Toimintavuonna laskettiin ensimmäistä kertaa yhtiön hiilijalanjälki. Laskenta tehtiin vuoden 2020 osalta ja tulokseksi saatiin 364 CO2-e. Hiilijalanjäljen pienentämisen seurantaa ja todentamista varten laskenta on tarkoitus toistaa jatkossa vuosittain.

Vähemmän sekajätettä

Yhtiön kehittämä jäteseurantaohjelma on mahdollistanut myös sekajätteen tarkan seurannan, ja osaltaan vaikuttanut jätteen vähentymiseen HUSin ja HUS Kiinteistöjen ympäristötavoitteiden mukaisesti. Sekajäte on vähentynyt myös sekajätteen erikseen laskuttamisen seurauksena.

Green Office -sertifikaatin velvoittamana laskettiin Paciuksenkadun toimipisteen hiilijalanjälki.

Vaikuttavuudeltaan merkittävimmiksi hiilikädenjälkitoimiksi tunnistettiin rakentaminen ja hankinnat. Rakentamisen ja kunnossapidon hiilikädenjälkitoimenpiteitä kartoitettiin muun muassa RAKLI:n Vähähiilinen rakentaminen -työpajoissa. Lisäksi tehtiin hiilijalanjälkilaskenta ja -vähennystoimenpidekartoitus kolmeen rakennushankkeeseen.

Tietotekniikalla tehokkuutta

HUSin henkilökunnan vuodenvaihteessa valmistuneen henkilötunnistejärjestelmän ansiosta henkilökorttihakemus tehdään ja valokuva liitetään siihen jo hakemusvaiheessa. Henkilöiden ei tarvitse enää matkustaa toimipisteiltään.

Työsuhdepolkupyöräetu käyttöön

Työsuhdepolkupyöräetu käyttöön

Otimme keväällä 2021 tehdyn kilpailutuksen jälkeen käyttöön työsuhdepolkupyöräedun. Lakimuutos sallii työnantajien tarjota työntekijöilleen edun, jonka ansiosta polkupyörän lopullinen hankintahinta on työntekijöille edullisempi kuin pyörän alkuperäinen hankintahinta. Sen lisäksi, että etu tukee yhtiön vastuullisuustavoitteita, se samalla edistää työhyvinvointia kannustamalla polkupyöräilyyn.